Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 - 5.326.5314 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.326.5314

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.326.5314. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania.


Poniżej prezentujemy najciekawsze zmiany:

  • POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – do definicji połączenia typu FALCON dodano parametr określający, czy dostępność towaru dostawcy pokazywana ma być jedynie z magazynów do zamówień, czy też z całej sieci sprzedaży dostawcy. W drugim przypadku czas realizacji zamówienia mógł być dłuższy.
  • KATALOG TOWARÓW – pole BRYŁA wprowadzono do mechanizmów ZAZNACZ/WSTAW w katalogu towarów oraz do importu i eksportu katalogu towarów w formacie CSV.
  • WMS LOGISTYKA – do modułu WMS dodano kolejny raport – RAPORT BLOKAD. Zawiera on wybrane informacje o towarach znajdujących się w różnych kategoriach blokad towarów.
  • DOKUMENTY – wprowadzono parametr (DOKUMENTY HANDLOWE > ASYGNATA > KONWERSJA ASYGNATY – NR ZAMÓWIENIA DO POZYCJI FAKTURY) umożliwiający odnotowywanie przy pozycji faktury sprzedaży nr zamówienia klienta, który przypisany był do asygnaty, z której powstał dokument.
  • WEBSERVICE – podniesiono limit ilości towarów odpytywanych jednocześnie w ramach zapytania getProductsInfo. Obecny limit wynosi 200 towarów (dotychczasowy 50).
  • CENNIKI KLIENTÓW – znacznie zoptymalizowano mechanizm generowania cenników klientów (KATALOG TOWARÓW > ->> GENERUJ CENNIK), co wpłynie na istotne skrócenie czasu generowania pliku cennika.
  • WMS LOGISTYKA – w przeglądzie wydawanie tras sposób powiązania skrzynki z trasą dostosowano do modułu Pick-To-Light, który umożliwia zbierani do skrzynki towarów z różnych tras. W przypadku wykorzystania tego modułu jedna skrzynka może pojawić się przy kilku trasach w przeglądzie.
  • KONTRAHENCI – do edycji danych kontrahenta wprowadzono możliwość pobrania i/lub aktualizacji danych kontrahenta danymi z bazy CEIDG. Pobranie danych wymaga podania jedynie numeru NIP kontrahenta.
  • WMS LOGISTYKA – zmieniono elementy systemu związane z brakami towaru zgłaszanymi w trakcie obsługi zleceń wydania. Blokada BRAKI OGÓLNE zostały przekształcone w BRAKI NIEPOTWIERDZONE. W kolejnych wersjach wprowadzone zostaną kolejne elementy systemu związane z weryfikacją zgłaszanych braków.
Przewiń do góry