Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 - 5.372.5796 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.372.5796

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.372.5796. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).


Poniżej prezentujemy najciekawsze zmiany:

 • LOGISTYKA – zmieniono sposób generowania przeglądów dotyczących inwentaryzacji, dzięki czemu znacząco przyspieszono wyświetlanie danych w nich zawartych.
 • OPERATORZY / LOGOWANIE DO SYSTEMU – zmieniono mechanizm logowania do systemu FALCON5. Wszelkich szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi konsultanci.
 • WMS LOGISTYKA – wprowadzono nowe rozwiązanie służące do obsługi załadunku paczek na samochody. Zasadniczą różnicą od dotychczasowego jest możliwość jednoczesnego załadunku wielu tras jednocześnie. Szczegółowych informacji o działaniu mechanizmu udzielą Państwu nasi konsultanci.
 • ZWROTY KLIENTÓW – w module zwrotów wprowadzono zmiany polegające na możliwości wprowadzania zgłoszeń zwrotów z poziomu systemu Falcon5. Dotychczas taka możliwość była jedynie z poziomu programów zamówieniowych.
 • MONITOR WYDAŃ – wprowadzono możliwość konfiguracji przeglądu monitora, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie go do oczekiwań wszystkich klientów.
 • SPRZEDAŻ CERTYFIKOWANA / TOWARÓW CHRONIONYCH PATENTAMI – do systemu dodano możliwość kontrolowania sprzedaży towarów chronionych patentami we wskazanych krajach (definicja w danych towaru) oraz towarów, do których zakupu niezbędne jest posiadanie przez klienta odpowiedniego certyfikatu – np. czynniki do  klimatyzacji. Szczegółowych informacji o w/w mechanizmach udzielą Państwu nasi konsultanci.
 • OPERATORZY – w związku z dostosowaniem systemu do wymogów RODO wprowadziliśmy kolejne zmiany w systemie. Tym razem dotyczą one wprowadzenia nowych uprawnień, które ograniczają dostęp do przeglądów dokumentów oraz do przeglądu kontrahentów.
 • KONTRAHENCI – wprowadzono możliwość zaznaczania kontrahentów wg ustawienia parametru „zgoda na przetwarzanie danych osobowych” w ich danych.
 • DANE TOWARÓW – wprowadzono możliwość eksportu oraz importu danych opon. Jednocześnie zmianie uległ obecny format importu tych danych.
 • KATALOG TOWARÓW / OPONY – wprowadzono dodatkowy status określający sezon wykorzystania opony -NIEZDEFINIOWANY. Dotychczasowo wybór ograniczony był do LETNIA/ZIMOWA.
 • KONTRAHENCI – pole email rozszerzono do 200 znaków, dzięki czemu możliwe jest obecnie wprowadzenie w nim kilku adresów email.
 • KATALOG TOWARÓW / OPONY – rozszerzono maksymalną długość danych wprowadzanych w polu średnica, co pozwoli na wprowadzanie danych dla opon stosowanych w motocyklach i pojazdach przemysłowych.
 • KONTRAHENCI / DOKUMENTY SPRZEDAŻY – w danych kontrahenta wprowadzono parametr określający domyślny typ dokumentu sprzedaży, który generowany będzie dla danego kontrahenta – krajowy/walutowy/eksportowy. Dotychczasowo system ustalał to na podstawie blokady waluty w warunkach handlowych kontrahenta, przez co nie było możliwości wskazania dokumentu walutowego jako domyślnego typu transakcji.
 • WMS LOGISTYKA / LISTY PRZEWOZOWE – wprowadzono możliwość zautomatyzowanego wydruku specyfikacji paczek znajdujących się na zamykanym liście przewozowym. Wydruki generowane będą jedynie dla wybranych klientów, dla których ustawimy odpowiedni parametr w ich danych w systemie. Zainteresowanych wdrożeniem tego rozwiązania prosimy o kontakt z serwisem naszej firmy.
 • WMS LOGISTYKA – w mechanizmie kontroli jakości w trakcie przyjęcia towaru wprowadzono znaczące zmiany.    Podstawową jest przeniesienie całości procesu do systemu WMS (dotychczas część operacji wykonywana była z poziomu systemu handlowego). Dodatkowo dodano 3-ci dostępny status towaru po kontroli – DOPUSZCZONY Z UWAGAMI. Nowością jest również nowy raport (ZESTAWIENIA – RAPORT KONTROLI JAKOŚCI), który umożliwia analizę przyjmowanych towarów pod kątem ich oceny w procesie kontroli jakości.
 • WMS LOGISTYKA – wprowadzono nowy mechanizm wyboru lokalizacji, z której wydawany będzie towar „optymalny (wydanie w opakowaniach zbiorczych)”. W odróżnienia od obecnych mechanizmów optymalizuje on wydanie pod kątem wydania w pełnych opakowaniach zbiorczych.
 • KATALOG TOWARÓW – w danych opon dodano nowe typy pojazdów, do których przypisać można opony. Dodano typy: 4×4, wyścigowe, przemysłowe.
 • WMS LOGISTYKA – w procedurze przyjęcia towaru dodano możliwość samodzielnego wyboru dokumentu, na który będziemy realizować proces przyjęcia. Obecnie możliwość wyboru była jedynie w przypadku, gdy zeskanowany towar znajdował się na większej ilości dokumentów przyjęcia.
 • WMS LOGISTYKA – wprowadzono możliwość przypisania do półki listy klas rotacji ze słownika zdefiniowanego w  systemie. Pozwoli to na weryfikację w procesie przyjęcia, czy towar rozkładany jest na półki przeznaczone do przechowywania towarów z pożądaną klasą rotacji. W przypadku braku przypisania tej informacji przy półce może być na niej składowany dowolny towar.
 • OPERATORZY – do systemu wprowadzono możliwość wymuszenia na operatorach systemu stosowanie silnych haseł – tj. takich, które zawierają małą oraz wielką literę, cyfrę oraz znak specjalny.
 • DOKUMENTY M- – dodano możliwość zaznaczania dokumentów M- na podstawie magazynu docelowego dokumentu.
 • KONTRAHENCI – do systemu wprowadzono możliwość odnotowania w systemie informacji o wyrażonej przez klienta zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda taka może być w sposób automatyczny pobierana od klienta na poziomie terminala oraz Webterminala (bez wyrażenia zgody klient nie będzie mógł korzystać z katalogów zamówieniowych).
 • KONTRAHENCI – zmieniono sposób zapisu adresów do korespondencji i do wysyłki. Obecnie dane adresowe wprowadzane są w sposób znormalizowany – tj. wszystkie informacje wprowadzane są w dedykowane pola, a nie pola zbiorcze jak dotychczas. UWAGA! Po aktualizacji systemu edycja adresów do korespondencji i do wysyłki jest standardowo nieaktywna. W razie potrzeby należy dodać ją w edycji danych kontrahenta.
Przewiń do góry