Inwentaryzacja oraz czynności przed rozpoczęciem pracy w nowym roku. - CAIRO-soft sp. z o.o.

Inwentaryzacja oraz czynności przed rozpoczęciem pracy w nowym roku.

Procedura inwentaryzacji została opisana w niżej zamieszczonym pliku. Jeśli po zapoznaniu się z nim będziecie Państwo mieli jeszcze jakiekolwiek pytania, bądź trudności z zakończeniem tej procedury prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).

Przed rozpoczęciem pracy w nowym roku kalendarzowym należy przede wszystkim:

  • sprawdzić czy wszystkie dokumenty z poprzedniego roku zostały zakończone i są zatwierdzone,
  • sprawdzić poprawność numeracji,
  • sprawdzić i w razie konieczności zaktualizować dopiski do numerów dokumentów.

Inwentaryzacja magazynu – instrukcja FALCON5

Zmiana numeracji dokumentów w FALCON5


Przewiń do góry