Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 - 5.393.6220 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.393.6220

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.393.6220. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).


Poniżej prezentujemy najciekawsze zmiany:

 • cairo.ERP FALCON5 / Dane towaru – w przeglądach katalogu towarów oraz magazynu wprowadzono możliwość szybkiego podglądu dodatkowego opisu towaru 1 i 2 pod klawiszem F12. Podgląd nie wymaga żadnych dodatkowych uprawnień i pozwala na zapoznanie się z całością treści opisu.
 • cairo.ERP FALCON5 / Reklamacje – wprowadzono szereg modyfikacji w module reklamacji. Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach uzyskać możecie Państwo w naszym dziale helpdesk.
 • cairo.WMS / Towary zwrotowe – do systemu wprowadzono możliwość wymuszenia przyjmowania towarów pochodzących ze zwrotów klientów oraz filii na wydzielone lokalizacje. Dzięki temu możliwe jest określenie czy w trakcie wydawania towary zwrotowe mają być wykorzystywane w pierwszej, normalnej czy też ostatniej kolejności.
 • cairo.ERP FALCON5 / Cechy dodatkowe towarów – do systemu wprowadzono możliwość samodzielnego definiowania dodatkowych cech towarów. Zmiany wprowadzono również w mechanizmach zaznaczania na podstawie wybranych cech i wstawiania ich dla listy zaznaczonych towarów, a także importu i eksport danych do katalogu towarów.
 • cairo.WMS / Zawartość półki – z poziomu terminala magazynowego dodano możliwość podglądu zawartości wskazanej półki. Opcja dostępna jest jedynie dla operatorów posiadających uprawnienie TERMINAL >zawartość półki.
 • cairo.ERP FALCON5 / Katalog kontrahentów – wprowadzono nowe uprawnienie decydujące o możliwości przez operatora edycji pola WARUNKI HANDLOWE > WARUNKI SPRZEDAŻY KLIENTA.
 • cairo.WMS / Lokalizacje towaru – w całym programie ujednolicono sposób wyświetlania lokalizacji towaru w module cairo.WMS. Dotychczas w zależności od miejsca wywołania na liście lokalizacji pojawiały się lub nie np. towary w trakcie przyjęcia.
 • cairo.ERP FALCON5 / Rezerwacje – dodano możliwość podliczenia wartości towarów zablokowanych na liście zaznaczonych rezerwacji. Dotychczas opcja ta była dostępna jedynie dla jednego podświetlonego dokumentu.
 • cairo.ERP FALCON5 / Asygnaty – w systemie zmieniono możliwe działania systemu w momencie zmiany kontrahenta na dokumencie asygnaty. Dotychczas możliwe było jedynie określenie czy ceny na dokumencie mają być automatycznie przeliczone lub nie. Obecnie możliwe jest zaproponowanie przeliczania cen, ale jego wykonanie wymaga decyzji operatora.
 • cairo.ERP FALCON5 / Autozatowarowanie oddziałów – w mechanizmie autozatowarowania oddziałów dodano nową zasadę wyliczenia ilości towaru do przesunięcia. Określenie tego ustalane jest w parametrze AUTOZAMÓWIENIA – ZAMÓWIENIA DO FILII – ZAMAWIAJ DO STANU –  „MAX, jeśli stan < MIN”
 • cairo.ERP FALCON5 / Katalog towarów – do mechanizmu cech dodatkowych towarów wprowadzono możliwość określenia zasad walidacji wprowadzanych danych. Wprowadzono również nowy typ cechy – SŁOWNIKOWA, dla której wartości mogą pochodzić jedynie z zdefiniowanego w systemie słownika.
 • cairo.ERP FALCON5 / Kontrahenci – wprowadzono możliwość określenia grupy kontrahentów, do których każdy nowo dodany kontrahent będzie automatycznie dopisywany. Listę grup określa się w parametrze – KATALOG KONTRAHENTÓW – PARAMETRY OGÓLNE – „Nowy kontrahent – dodaj do grupy”.
 • cairo.ERP FALCON5 / Kontrola profili wydruku – dla dokumentów asygnat wyłączono kontrolowanie profilu wydruku, ponieważ utrudniało to wydruk asygnaty wg kilku profili – np. wydruk główny + w cenach detalicznych.
 • cairo.ERP FALCON5 / Grupy promowane – całkowicie przebudowane moduł obsługi grup promowanych. Zmiana nie przenosi ustawień z poprzedniego modelu obsługi grup promowanych, więc w przypadku ich wykorzystywania konieczne jest zdefiniowanie ich na nowo. W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt z działem helpdesk naszej firmy.
 • cairo.ERP FALCON5 / Wydruki fiskalne – w związku ze zmianami w przepisach wprowadzono obsługę wydruku numeru NIP klienta na paragonach fiskalnych. Zainteresowanych uruchomieniem tej opcji prosimy o kontakt z działem helpdesk naszej firmy.
 • cairo.ERP FALCON5 / Połączenia bezpośrednie – do systemu wprowadzono możliwość komunikacji z dostawcą MAGNETI MARELLI. Na ten moment API dostawcy umożliwia sprawdzenie dostępności towaru. Kolejne funkcjonalności będą wprowadzane w miarę ich udostępniania przez dostawcę.
 • cairo.ERP FALCON5 / Automatyczne KP/KW – wprowadzono liczne zmiany w mechanizmie automatycznego tworzenia dokumentów KP/KW dla dokumentów płatnych kartą i/lub gotówką przy odbiorze. Zmiany miały na celu ujednolicenie obsługi dla wszystkich typów dokumentów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem helpdesk.
 • cairo.ERP FALCON5 / Obroty handlowe – w związku z występującymi niejasnościami w wynikach uzyskiwanych przez zestawienie OBROTY HANDLOWE wprowadziliśmy logowanie podliczanych dokumentów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do uzyskanych wyników prosimy o kontakt z działem helpdesk celem ich wyjaśnienia.
 • cairo.ERP FALCON5 / Kontrahenci – do warunków handlowych definiowanych w danych kontrahenta dodano możliwość określenia wymogu potwierdzania odbioru dostawy wynikającej z faktury sprzedaży oraz ilości dni w ciągu których klient musi dokonać takiego potwierdzenia, aby możliwość zamawiania nie została mu zablokowana. Mechanizm obsłużony będzie w katalogu cairo.B2B WEBTERMINAL v17.
 • cairo.ERP FALCON5 / Zamówienia do dostawców – w przeglądzie pozycji zamówienia wprowadziliśmy możliwość podziału zamówienia wg określonej ilości pozycji. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w przypadku chęci przesłania go do dostawcy poprzez połączenie bezpośrednie.
 • cairo.WMS / Inwentaryzacja – z racji pomyłek klientów polegających na niezamierzonym nadpisaniu wyników przeprowadzanej aktualizacji stanem aktualnym ( procedura STAN AKTUALNY –> SPISYWANY ) zmieniono komunikat ostrzegający przed konsekwencjami wykonania tej procedury.
 • cairo.ERP FALCON5 / Zdjęcia towarów – zmodyfikowano mechanizm importu zdjęć towarów do systemu. Obecnie umożliwia ustawienie w trakcie importu wszystkich parametrów zdjęcia.
 • cairo.ERP FALCON5 / TECDOC – do systemu wprowadzono znacząco zmodyfikowany mechanizm wykorzystywania danych TECDOC. Z uwagi na skalę zmian prosimy o zgłaszanie wszelkich niedogodności, które być może zostaną przez Państwa zauważone w trakcie korzystania z programu. Wszelkie sygnały zostaną przez nas przeanalizowane i miarę możliwości wprowadzone do systemu.
 • cairo.ERP FALCON5 / Połączenia bezpośrednie – zmodyfikowano połączenie z dostawcą ELIT / AD POLSKA dostosowując je do nowego API dostawcy.
 • cairo.ERP FALCON5 / Upust maksymalny – zmieniono działanie upustu maksymalnego przy grupie towarowej. Dotychczas ustawienie maksymalnego upustu na 0% oznaczało brak kontroli. Aktualnie takie ustawienie oznacza brak możliwości nadania upustu, aby nie był on kontrolowany należy ustawić go na -1%.
 • cairo.WMS – aby ułatwić logowanie do systemu na komputerach stacjonarnych wprowadzono możliwość zalogowania się na stanowisko systemu kodem kreskowym magazyniera, który dotychczas umożliwiał zalogowanie się na terminalu magazynowym.
 • cairo.ERP FALCON5 / Rezerwacje / Blokada sprzedaży – dodano parametr ADMINISTRACJA > PARAMETRY > KATALOG KONTRAHENTÓW > PARAMETRY OGÓLNE > BLOKADA SPRZEDAŻY: RE – BLOKUJ OPERATOROM, który umożliwia zablokowanie wystawiania przez operatorów systemu rezerwacji dla kontrahentów, którzy mają ustawioną blokadę sprzedaży. W takim przypadku utworzenie rezerwacji będzie możliwe jedynie dla operatorów posiadających uprawnienie do definiowania blokady sprzedaży.
 • cairo.ERP FALCON5 / Ranking kontrahentów – do rankingu wprowadzono obsługę mechanizmu kontrahentów powiązanych. W takim przypadku obroty kontrahenta powiązanego z innym, będą zaliczane na konto kontrahenta nadrzędnego.
 • cairo.ERP FALCON5 / Magazyn depozytowy – do systemu cairo.ERP FALCON5 wprowadzono możliwość obsługi towaru powierzonego w ramach magazynu depozytowego. Mechanizm umożliwia składowanie towaru, którego właścicielem jest dostawca zewnętrzny, a zakup właściwy następuje w momencie wskazania towaru do pobrania z depozytu. Zainteresowanych bliższym poznaniem tej usługi prosimy o kontakt z naszym serwisem.
 • cairo.ERP FALCON5 / Połączenia bezpośrednie – wprowadzono nową obsługę połączenia z firmą HART dostosowaną do nowego API udostępnianego przez dostawcę.
 • cairo.ERP FALCON5 / Webservice –  Do systemu cairo.ERP FALCON5 i udostępnionej w jego ramach usługi Webservice wprowadzone zostały modyfikacje mające na celu ujednolicenie formatu odpowiedzi na zapytania w przypadku odpowiedzi zawierających tablice jednoelementowe i wieloelementowe. Szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi konsultanci.

Przewiń do góry