Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 - 5.434.8234 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.434.8234

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.434.8234. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).


Poniżej prezentujemy najciekawsze zmiany:

 • cairo.ERP / PARAGONY – wprowadzono możliwość szybkiego odnotowania numeru NIP klienta w momencie wydruku paragony. Dotychczas odnotowanie numeru NIP wymagało wskazania kontrahenta z właściwym numerem.
 • cairo.ERP / SPLIT PAYMENT – na korektach zbiorczych wartościowych dodano możliwość ustalenia znacznika SPLIT PAYMENT bez względu na jego status na dokumentach korygowanych.
 • cairo.ERP / DOKUMENTY – dodano możliwość określenia maksymalnego terminu na konwersję paragonu na fakturę sprzedaży (DOKUMENTY HANDLOWE > PARAGON > KONWERSJA PARAGONU > W CIĄGU ILU DNI) jako ilość dni od daty wystawienia paragonu lub do 15. dnia kolejnego miesiąca.
 • cairo.ERP / JPK – system został dostosowany do wymogów generowania plików JPK w wersji 3. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo u naszych konsultantów.
 • cairo.ERP / DOKUMENTY – wprowadzono opcjonalną (parametr KONWERSJA PARAGONU>TYLKO DOKUMENTY Z NR NIP) kontrolę konwersji paragonów na faktury na podstawie numeru NIP zapisanego na paragonie. Konwersja będzie wówczas możliwa jedynie dla klientów o zgodnym numerze NIP.
 • cairo.ERP / PRZELEWY – generowanie poleceń przelewu w formacie ELIXIR0 (mBank) dostosowano do zmian w związku z obsługą mechanizmu SPLIT PAYMENT. Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są u naszych konsultantów.
 • cairo.ERP / BASELINKER – zmieniono sposób tworzenia rezerwacji na zamówienia spływające do systemu z modułu BASELINKER. Obecnie rezerwacje te będą miały aktywną blokadę ceny sprzedaży.
 • cairo.WMS / LISTY PRZEWOZOWE – wprowadzono kilka drobnych zmian w wydruku listu przewozowego, m.in. informacje o przebiegu w trakcie realizacji trasy, nr trasy, numer klienta.
 • cairo.ERP / CENNIKI KLIENTÓW – do pól dostępnych do wykorzystania w cennikach klientów dodano KRAJ POCHODZENIA.
 • cairo.WMS / LISTY PRZEWOZOWE – wprowadzono szereg modyfikacji usprawniających procedurę dodawania dokumentów do listu przewozowego.
 • cairo.ERP / DOKUMENTY – do danych towaru dodano znacznik „BLOKADA SPRZEDAŻY: na paragon”, który umożliwia wskazanie towarów, które nie mogą być sprzedawane dla klientów detalicznych. Dotyczy to obecnie wybranych towarów, np. płynów do spryskiwaczy z wysokim stężeniem metanolu.
 • cairo.ERP / DOKUMENTY – na dokumentach przypisanych do listu przewozowego dodano informację o jego numerze w danych dokumentu dostępnych pod F10.
 • cairo.WMS / PRZYJĘCIE TOWARU – dodano parametr określający jaka informacja będzie dodatkowo wyświetlana w danych towaru w trakcie przyjmowania dostaw towaru. Może to być – symbol2 / symbol kontrahenta / stan min/max.
 • cairo.ERP / FORMY PŁATNOŚCI – wprowadzono opcjonalną blokadę wystawiania dokumentów gotówkowych powyżej określonej parametrem kwoty [domyślnie 15 000 pln]. Pozwala to na dostosowanie procedur przedsiębiorstwa do aktualnych przepisów fiskalnych.
 • cairo.ERP / DOKUMENTY SPRZEDAŻY – do systemu wprowadzono opcjonalną kontrolę kontrahenta podczas konwersji asygnaty na fakturę sprzedaży. Przy aktywnej kontroli konwersja będzie możliwa jedynie dla klientów, którzy mają aktywny status działalności gospodarczej oraz uzupełniony NIP lub mają nieaktywny status działalności gospodarczej oraz uzupełniony PESEL.
 • cairo.ERP / JPK – przygotowując się do zmian związanych z nowym formatem danych JPK wprowadzono możliwość przypisania towaru do GRUPY TOWARÓW I USŁUG, które definiowane są w słownikach systemu. Dane te będą w przyszłości wykorzystane do prawidłowego tworzenia plików JPK.
 • cairo.ERP / SPLIT PAYMENT – znacznik SPLIT PAYMENT na dokumentach korekt faktur zależny jest od dokumentu korygowanego. Jeśli przynajmniej jeden korygowany dokument miał znacznik SPLIT PAYMENT to korekta automatycznie otrzyma analogiczne oznaczenie.
 • cairo.ERP / SMS – wprowadzono obsługę nowego API systemu SMSCENTER, które umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych bezpośrednio z poziomu systemu cairo.ERP FALCON5.
 • cairo.ERP / SPECYFIKACJA EKSPORTOWA – dodano parametr określający na podstawie jakiej informacji z towaru zostanie wyliczony ciężar towaru do wykorzystania na specyfikacji eksportowej.
 • cairo.ERP / ROZCHÓD WEWNĘTRZNY – wprowadzono możliwość oznaczania na pozycji RW typu kosztu. Dostępne typy możliwe są do zdefiniowania w SŁOWNIKI > TYPY KOSZTÓW RW.
 • cairo.ERP / LISTY PRZEWOZOWE – z systemu ERP usunięto obsługę listów przewozowych z uwagi na ich znikome wykorzystanie wśród klientów. Aktualne możliwości w tym zakresie oferuje system cairo.WMS. UWAGA! Zmiana nie dotyczy firm wykorzystujących listy przewozowe modułu cairo.WMS. Szczegółowe informacje w tej kwestii uzyskać można w serwisie naszej firmy.
 • cairo.ERP / TECDOC – do systemu dodaliśmy możliwość weryfikacji aktualnej wersji wykorzystywanych danych Tecdoc i innych informacji o systemie – dane użytkownika, aktualna data i godzina. Informacje dostępne są pod F12 w menu głównym.
 • cairo.ERP / SPLIT PAYMENT – wydruki zaliczek dostosowane do wymagań mechanizmu podzielonej płatności – split payment.
 • cairo.WMS / SKRZYNKI/GABARYTÓWKI – do przeglądu dodano informację o czasie ostatniego użycia (z możliwością posortowania przegląd wg niej) oraz ilość pozycji w danej skrzynce.
 • cairo.ERP / ZESTAWIENIA – zestawienie WIEKOWANIA MAGAZYNU dostosowano do systemów działających wg FIFO. Aktualnie informacje na zestawieniu wyliczane są na podstawie stosu dostaw, a nie wyliczane wstecznie na podstawie historii obrotów.
 • cairo.ERP / BASELINKER – zamówienia importowane z Baselinker podlegają aktualnie autokonwersji rezerwacji. Dotychczas konieczne było ich ręczne potwierdzenie i przekazanie do realizacji.

Przewiń do góry