Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 - 5.441.8618 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.441.8618

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.441.8618. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).


Poniżej prezentujemy najciekawsze zmiany:

 • cairo.ERP / KATALOG TOWARÓW – wprowadzono możliwość zaznaczania towarów na postawie stanu ich zamienników w wybranych magazynach. Umożliwia to np. wyszukanie towarów, których brak na stanie oraz brak jest ich zamienników. UWAGA! W przypadku rozbudowanych katalogów towarów wykorzystanie tej opcji może znacznie wydłużyć działanie procedury zaznaczania towarów.
 • cairo.ERP / DEKRETACJA XML – do danych dokumentów eksportowanych w ramach dekretacji XML dodano dane niezbędne do przygotowania plików JPK VAT7. W szczególności informację o znaczniku SPLIT PAYMENT na dokumencie, grupach towarów i usług występujących na dokumencie oraz znaczniku transakcji trójstronnej.
 • cairo.ERP / BASELINKER – dodano możliwość wysyłki symbolu Tecdoc towaru jako SKU w integracji z systemem Baselinker.
 • cairo.ERP / POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – zmieniono sposób generowania proponowanego symbolu dokumentu zakupu od dostawcy MOTOLEG, tak aby nie wymagał on ręcznej korekty.
 • cairo.ERP / PROMOCJE/BONUSY – do przeglądu wyników osiągniętych przez klientów w ramach danej promocji dodano pole z informacją o opiekunie klienta.
 • cairo.ERP / REZERWACJE – do przeglądu pozycji rezerwacji oraz przeglądu CZYJA REZERWACJA dodano opcjonalne pole z informacją gdzie towar został zamówiony w momencie potwierdzenia rezerwacji (wstawienia znacznika OK). Pole można dodać do przeglądów za pomocą edytora przeglądu (SHIFT+F12).
 • cairo.ERP / REZERWACJE – w trakcie przenoszenia pozycji rezerwacji do innego dokumentu dodano możliwość utworzenia nowej rezerwacji. Dotychczas przenoszenie pozycji możliwe było jedynie do już istniejącego dokumentu.
 • cairo.ERP / SERWIS – do systemu cairo.ERP FALCON5 wprowadziliśmy możliwość komunikacji z naszym serwisem bezpośrednio z poziomu menu programu – klawisz F12 w menu głównym. Wprowadzona wiadomość zostanie przesłana na adres helpdesk@cairo.pl. Do działania wymagana jest aktywna opcja wysyłania wiadomości e-mail z systemu.
 • cairo.WMS / ZARZĄDZANIE – do przeglądu WYDAWANIE TRAS dodaliśmy pod F2 przegląd pozycji do przygotowania w ramach wybranej trasy w podziale na sektory. Dodatkowo analogiczna funkcjonalność udostępniona została również z poziomu terminala magazyniera (PRACA W SEKTORACH > WYDAWANIE TOWARÓW > ROZPOCZNIJ WYD. WG TRAS).
 • cairo.WMS / PRZYJĘCIE WG REZERWACJI – wprowadzono możliwość określenia czy przyjęcie wg rezerwacji dotyczyć ma rezerwacji z wszystkich tras czy z wyłączeniem tras 111A i 111B (detal i hurt).
 • cairo.ERP / KIERUNEK KONWERSJI – zmieniono sposób zapamiętywania ostatnio wybranego kierunku konwersji dokumentu. Dotychczas był on zapamiętywany w ramach sesji operatora, aktualnie zapamiętywany będzie jedynie w ramach danego dokumentu.
 • cairo.ERP / MIN/MAX – do mechanizmu wyliczania MIN/MAX metodą statystyczną dodano parametr określający czy do wyliczenia MIN/MAX mają być uwzględnione obroty ze wszystkich magazynów w przypadku centrali, czy tylko z bieżącego magazynu.
 • cairo.WMS / WYDANIE – w procesie zbierania towaru z magazynu wprowadziliśmy możliwość integracji z systemem wag mobilnych firmy RAVAS. Zainteresowanych wdrożeniem tego rozwiązania zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem celem omówienia możliwości.

Przewiń do góry