Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 - 5.477.9282 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.477.9282

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.477.9282. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).


Poniżej prezentujemy najciekawsze zmiany:

 • cairo.ERP / POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – dostosowano system do zmian w API dostawcy ELIT.
 • cairo.ERP / INTEGRACJA Z KATALOGIEM PROFI-AUTO – wprowadzono obsługę mechanizmu autokonwersji rezerwacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez klienta. Dotychczas w wyniku tej procedury tworzona była rezerwacja ale dokument nie był zamieniany na zlecenie wydania (asygnatę).
 • cairo.ERP / TECDOC – w przeglądzie szczegółowych informacji o towarze z bazy TECDOC (MAGAZYN>CTRL+ENTER>INFORMACJE O TOWARZE) dodano podgląd nazwy. W przypadku towarów powiązanych z kartoteką w systemie ERP wyświetlana będzie nazwa z systemu, a dla niepowiązanych wprost z bazy TECDOC.
 • cairo.ERP / WYDRUKI – do profilu wydruku faktury sprzedaży dodano kolumnę z symbolem 2 towaru. Informację można dodać do wydruku w parametrach systemu.
 • cairo.ERP / JPK – w edycji danych towaru wprowadzono możliwość wymuszania uzupełnienia parametru „JPK – GRUPA TOWARÓW I USŁUG”, który będzie niezbędny do prawidłowego generowania plików JPK w nowym formacie wymaganym od października 2020.
 • cairo.ERP / KATALOG TOWARÓW – słownik dostępnych wartości dla pola NAPIĘCIE w danych towaru rozszerzono o aktualnie funkcjonujące na rynku wartości.
 • cairo.ERP / MAGAZYN – zaznaczanie kartotek nierotujących dostosowano do uwzględniania dokumentów faktur, w przypadku prowadzenia sprzedaży przez asygnaty.
 • cairo.ERP / REZERWACJE – w mechanizmie importu rezerwacji dodano możliwość identyfikacji towarów na podstawie kodu kreskowego.
 • cairo.ERP / POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – wprowadzono możliwość komunikacji z dostawcami korzystającymi z systemu MotoFirma. Zainteresowanych w sprawie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem.
 • cairo.ERP / CENNIKI KLIENTÓW – w mechanizmie generowania cenników dla klientów poprawiono obsługę wysyłki cennika na ftp, tak aby obsługiwane były konta ftp ze znakiem @ w loginie.
 • cairo.WMS / WYDANIE ŁĄCZONE – domyślnie wprowadzono wydanie łączone, dzięki czemu zwiększy się wydajność zbierania towarów z półek w przypadku, gdy do zebrania jest towar z jednej lokalizacja potrzebny do realizacji kilku odrębnych zleceń.
 • cairo.ERP / WEBSERVICE – w metodzie doOrderProducts wprowadzono blokadę zamawiania towarów z ustawioną blokadą sprzedaży do wskazanych państw.
 • cairo.WMS / NOŚNOŚĆ PÓŁEK – wprowadzono kontrolę nośności półek w systemie cairo.WMS. Obecnie dla każdej półki z ustaloną nośnością przy przyjmowaniu towaru na lokalizację kontrolowana będzie masa składowanych towarów i w przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej nośności procedura będzie blokowana.
 • cairo.ERP / EDYTOR ZAMÓWIEŃ – do przeglądu towarów w edytorze zamówień dodano opcjonalną kolumnę z informacją o powiązaniu towaru z bazą TECDOC.
 • cairo.ERP / KONTROLA WAGOWA – przy przekazywaniu dokumentu do wydania w module cairo.WMS wprowadzono dodatkową kontrolę masy towarów z dokumentu. Ma to zabezpieczyć przez zlecaniem wydań przekraczających zdefiniowane wartości graniczne dla danej trasy.
 • cairo.ERP / REZERWACJE – w momencie usuwania pozycji rezerwacji jeśli na usuwany towar istnieją inne niezablokowane rezerwacje to system automatycznie zablokuje uwolnioną ilość towaru na kolejnych dokumentach. Dotychczas wracał on na stan kartoteki.

Przewiń do góry