Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 - 5.505.10271 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.505.10271

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.505.10271. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).


Poniżej prezentujemy najciekawsze zmiany:

 • cairo.ERP / ZAMIENNIKI – wprowadzono możliwość importu zamienników wg symboli wybranego dostawcy. Ułatwia to aktualizację danych w katalogu towarów na podstawie danych pozyskanych od dostawców.
 • cairo.ERP / WYDRUKI ASYGNAT – wprowadzono możliwość zautomatyzowania wydruków asygnat w cenach detalicznych dla wybranych kontrahentów. Po ustawieniu odpowiedniego parametru na kontrahencie pod czas wydruku asygnaty proponowany będzie dodatkowy wydruk tego dokumentu, ale w cenach detalicznych. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszym serwisem.
 • cairo.ERP / NAZWA TOWARU DLA cairo.B2C – do danych towaru wprowadzono możliwość zdefiniowania odrębnej nazwy towaru wykorzystywanej w systemie sprzedaży internetowej cairo.B2C. W przypadku jej braku wykorzystana zostanie podstawowa nazwa towaru.
 • cairo.ERP / GTU – do przeglądów dokumentów wprowadzono możliwość dodania pola z kodami GTU przypisanymi do pozycji dokumentu. Edycja przeglądu możliwa jest poprzez SHIFT+F12.
 • cairo.ERP / KODY KRESKOWE – wprowadzono możliwość dodania do profilu wydruku korekty sprzedaży pola z kodem kreskowym pozycji.
 • cairo.WMS / PRZENOSZENIE TOWARÓW – wprowadzono możliwość przenoszenia towarów na inną półkę nawet jeśli towar został wcześniej zarezerwowany pod kątem realizacji zlecenia wydania. Funkcjonalność ta usprawnia zarządzanie zapasami towarów, nie kolidując jednocześnie z bieżącymi operacjami wydania. Zainteresowanych szczegółami prosimy o kontakt z naszym serwisem.
 • cairo.ERP / IMPORT WYCIĄGÓW – wprowadzono nowy mechanizm importu wyciągów bankowych z formatu Videotel MT940. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi możliwościami systemu w tym zakresie. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszym serwisem.
 • cairo.ERP / UPRAWNIENIA – dotychczasowe uprawnienie katalog kontrahentów -> narzut/upust ogólny zostało rozbite na osobne uprawnienia dotyczące upustu oraz narzutu, dzięki czemu możliwe jest bardziej precyzyjne ustawienie uprawnień poszczególnych operatorów.
 • cairo.ERP/WMS / ZWROTY REKLAMACYJNE – wprowadzono nowy typ blokady magazynowej ZWROTY REKLAMACYJNE. Automatycznie będą pojawiały się w niej towary przyjęte dokumentami zwrotu (ZW/GP) utworzonymi na podstawie zgłoszonej reklamacji. Dotychczas takie towary, trafiały wraz z innymi na ogólną blokadę ZWROTY.
 • cairo.WMS / WYCOFYWANIE DOKUMENTÓW – uporządkowano mechanizmy wycofywania dokumentów z procesu wydania. Dotychczas możliwość taka była zależna od dodatkowych parametrów, które aktualnie zostały usunięte z systemu.
 • cairo.ERP / STRUKTURA DANYCH – zmieniono zakres znaków wykorzystywany w ID dokumentów. Do dotychczasowych cyfr dodane zostały litery. Zwracamy uwagę na poprawną obsługę ID przez klientów korzystających z Webservice.

Przewiń do góry