Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 - 5.509.10465 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.509.10465

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.509.10465. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).


Poniżej prezentujemy najciekawsze zmiany:

 • cairo.ERP / GTU – wprowadzono możliwość dodania do profili wydruków dokumentów kolumny z informacją o kodzie GTU towaru.
 • cairo.WMS / STATYSTYKI PRACY – wprowadzono możliwość odrębnego punktowania operacji na zwrotach towarów w podziale na towary zwykłe i gabaryty.
 • cairo.ERP / CENNIKI KLIENTÓW – aktualnie w cennikach klientów nie będą uwzględniane towary z ustawionym znacznikiem NIE DRUKUJ W CENNIKU.
 • cairo.ERP / CENNIKI KLIENTÓW – wprowadzono możliwość umieszczenia w cennikach klientów niezależnie pierwszej i drugiej części nazwy towaru.
 • cairo.ERP / PŁATNOŚCI INTERNETOWE – wprowadzono zmiany w zakresie rozliczania płatności klienta rozliczanych za pośrednictwem katalogu cairo.B2B WEBTERMINAL. Aktualnie na płatnościach opłaconych przez klientów tą metodą odnotowana jest dodatkowo data rozliczenia. Dodatkowo wprowadzono możliwość zaznaczania rozliczanych płatności na podstawie daty rozliczenia/wystawienia dokumentu, magazynu oraz typu dokumentu, którego płatność dotyczy.
 • cairo.ERP / KONTROLA MINIMALNEJ MARŻY – do systemu dodano możliwość zdefiniowania warunków kontroli minimalnej marży dla pojedynczego towaru. Dotychczas analogiczne ustawienie możliwe było jedynie na poziomie grupy towarowej lub parametrów ogólnych systemu.
 • cairo.ERP / POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – POLCAR – w połączeniu bezpośrednim z systemem firmy POLCAR wprowadzono nowe funkcjonalności – pobieranie aktualnej ceny zakupu oraz import dokumentów zakupu.
 • cairo.WMS / TOWARY DO PRZENIESIENIA – dodano możliwość importu towarów do blokady TOWARY DO PRZENIESIENIA. Dotychczas możliwe było wskazywanie jedynie ręczne pojedynczych towarów.
 • cairo.PROFIT / ZESTAWIENIE PUNKTÓW – wprowadzono do systemu nowe zestawienie punktów zgromadzonych przez uczestników programu (KONTRAHENCI – TAB – SYSTEM LOJALNOŚCIOWY: ZESTAWIENIE PUNKTÓW). Umożliwia ono analizę operacji z zadanego okresu czasu, dotyczących wybranych kontrahentów, usług i towarów oraz typów transakcji.
 • cairo.WMS / ZDJĘCIE TOWARÓW Z PÓŁKI – wprowadzono możliwość zdjęcia wszystkich towarów z wybranej lokalizacji do skrzynki. Funkcjonalność jest pomocna w trakcie przeprowadzania magazynu lub innych operacji mających na celu modyfikacje jego struktury.
 • cairo.ERP / GTU – w danych towaru dodano nowy parametr określający czy towar podlega GTU. Możliwość wskazania odpowiedniej grupy będzie jedynie dla towarów podlegających GTU.
 • cairo.ERP / TRASY – w edycji rezerwacji dodano znacznik określający czy trasa na rezerwacji została zablokowana – tj. przy konwersji na inne dokumenty trasa zostanie zachowana bez względu na inne ustawienia systemu.
Przewiń do góry