Nowości w cairo.TMS 1.1 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowości w cairo.TMS 1.1

Pragniemy poinformować, że udostępniliśmy nową wersję systemu cairo.TMS - 1.1. Zobacz co się zmienilo
Nowości w cairo.TMS 1.1
Lista zmian

Pragniemy poinformować, że udostępniliśmy nową wersję systemu cairo.TMS – 1.1. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).


Oto najważniejsze zmiany i nowości wprowadzone w nowej wersji:

 • Na karcie paczki dodano odnośniki do punktów dostawy/odbioru.
 • Zmieniono ikony zwiń/rozwiń widoczne w menu oraz zwijalnych panelach.
 • Zmieniono stronę główną systemu. Dodana została mapa zawierająca informację o aktualnej lokalizacji mapa z info o trwających kursach
 • Dane o paczkach nowych, dostarczonych oraz niedostarczonych zostały połączone na jednym wykresie.
 • Jeśli status paczki na to pozwala to dostępna jest opcja przekazania paczki do ponownej realizacji. Dotyczy to sytuacji, gdy chcemy ponowić wysyłkę odmówionej paczki.
 • Na karcie punktu została dodana lista z trasami, do których punkt jest przypisany. Można z poziomu tej listy przejść do edycji danej trasy lub przypisać punkt do trasy. Usunięto jednocześnie możliwość edycji trasy z poziomu formularza edycji punktu.
 • W przeglądach systemu zostały dodane opcje filtrowania danych z domyślnym zakresem daty ustawionym na 7 dni wstecz. Dotyczy to między innymi paczek, kursów oraz danych wyświetlanych na stronie głównej.
 • Dodany został przegląd historii zmian panelu administracyjnego – Changelog. Dzięki informacjom w nim zawartym użytkownicy mają stały dostęp do informacji o nowościach i zmianach w bieżącej wersji systemu.
 • Zmieniono działanie menu – w przypadku rozwijanych pozycji w menu kliknięcie w pozycję menu automatycznie przekieruje do pierwszego przeglądu z danej grupy. Dotychczas akcja ta jedynie rozwijała grupę w menu.
 • Poprawiono lokalizację i działanie alertów na przeglądach.
 • Wprowadzono nowy parametr umożliwiający zdefiniowanie maksymalnej akceptowanej odległości od punktu, w której kierowca może rozpocząć wizytę w punkcie. Domyślnie ustawiony jest na 500m. Zainteresowanych jego zmianą prosimy o kontakt z naszym serwisem.
 • Dodano odnośnik do tras z poziomu zdarzeń przypisania oraz zmiany trasy paczki.
 • Dodano nowe uprawnienie operatora ograniczające możliwość edycji tras i punktów dostawy/odbioru.
 • Wprowadzono optymalizacje w zakresie komunikacji w trakcie obsługi wizyty.
 • W celu przyspieszenia załadunku poprzez podwójne zeskanowanie kodu paczki usunięto dotychczasową animację przejścia na stronę informacji o paczce. Aktualnie strona ta ładuje się natychmiast po zeskanowaniu kodu.
 • Dodano możliwość zakończenia wizyty podczas braku zasięgu.
 • Zmieniono zachowanie podczas zeskanowania błędnego kodu w trakcie załadunku lub rozładunku. Obecnie następuje podwójny czerwony błysk tła listy paczek, wibracja oraz podwójny sygnał dźwiękowy.

Przewiń do góry