Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 - 5.541.11207 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.541.11207

Nowa wersja systemu
cairo.ERP FALCON5 - 5.541.11207
Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 - 5.541.11207
Lista zmian

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON55.541.11207. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).


Poniżej prezentujemy najciekawsze zmiany:

 

 • cairo.ERP / KONTRAHENCI – w danych kontrahenta wprowadzono obsługę numeru EORI (Economic Operators Registration and Identification number – Numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy). Numer ten drukowany będzie w danych odbiorcy na dokumentach generowanych w systemie.
 • cairo.WMS / PACZKI ZBIORCZE – wprowadzono możliwość łączenia paczek z różnych tras w ramach paczek zbiorczych. Aby było to możliwe konieczne jest wskazanie w definicji trasy listy tras, które mogą być do niej dołączane (parametr WMS – DOPUSZCAJ TRASY W PACZCE ZBIORCZEJ).
 • cairo.WMS / PRZYJĘCIE WG REZERWACJI – z obsługi w ramach procesu przyjęcia wg rezerwacji wykluczone zostały rezerwacje ze znacznikiem „AUTOKONWERSJA – tylko kompletne”.
 • cairo.ERP / REZERWACJA – rezerwacje pochodzące z platformy cairo.B2C otrzymują aktualnie automatycznie znacznik uniemożliwiający ich częściową obsługę. Dotychczas było to możliwe co powodowało zamieszanie w procesie obsługi zamówień e-commerce.
 • cairo.ERP / PROMOCJE BONUSY – w definicji promocji dodano nowy parametr umożliwiający wykluczenie korekt zbiorczych wartościowych z obrotów uwzględnianych przy wyliczaniu rezultatu klienta w ramach promocji.
 • cairo.ERP / ONE STOP SHOP – wprowadzono mechanizm zautomatyzowanej obsługi sprzedaży krajowej w walucie ale ze stawkami VAT kraju, do którego następuje sprzedaż. System zawiera obecnie obsługę odpowiednich znaczników na dokumentach DD/FV oraz możliwość wskazania docelowych stawek VAT na dokumencie. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem.
 • cairo.ERP / NR ZAMÓWIENIA – do zestawienia asygnat dodano opcjonalną kolumnę zawierającą nr zamówienia nadany przez klienta rezerwacji. Kolumnę można dodać w definicji profili wydruku.
 • cairo.ERP / AUTO PARTNER Bieruń – POŁĄCZENIE BEZPOŚREDNIE – skorygowano obsługę połączenia bezpośredniego z firma AUTO PARTNER. Wyświetlana mogła być w pewnych przypadkach nieprawidłowa cena.
 • cairo.ERP / TŁUMACZENIA SYSTEMU – zmodyfikowano obsługę tłumaczeń systemu. Aktualnie możliwe jest przygotowanie indywidualnych tłumaczeń w miejsce standardowych dostarczanych wraz z systemem oraz przygotowanie ich dla nowych języków. Zainteresowanych wdrożeniem tego rozwiązania zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem.
 • cairo.WMS / PRACA W SEKTORACH – wprowadzono możliwość ograniczenia uprawnień operatora tak, aby po zalogowaniu do systemu na komputerze miał dostęp jedynie do podglądu na przegląd PRACA W SEKTORACH. Pozwala to na zorganizowanie pracy w ten sposób, aby upoważnieni operatorzy mieli bezpieczny dostęp do tej informacji.
 • cairo.ERP / POLCAR – POŁĄCZENIE BEZPOŚREDNIE – poprawiono obsługę połączenia bezpośredniego z firmą POLCAR. W pewnych przypadkach wyświetlana jednostkowa cena zakupu mogła być nieprawidłowa.
 • cairo.WMS / LISTY PRZEWOZOWE – zmodyfikowano zasady walidacji możliwości przypisania paczki do listu przewozowego. Aktualnie paczkę można dodać do listu jeśli nie istnieje żaden inny otwarty list przewozowy z przypisaną tą paczką lub ostatni zatwierdzony list przewozowy z tą paczką był wystawiony w innym magazynie niż ten z którego ma teraz wyjechać paczka. Rozwiązuje to pojawiające się sporadycznie problemy z paczkami, które w ramach dostawy obsługiwane były przez kilka magazynów.
 • cairo.WMS / BUFOR DOSTAW – wprowadzono możliwość powiązania palety bufora dostaw z konkretnymi dostawami w WMS. Dzięki temu możliwe jest sprawniejsze zarządzanie listą palet znajdujących się w buforze oraz procesem ich przyjmowania. Dodano nowy proces przyjęcia wg palety, w którym nie ma już konieczności wskazywania PZ przez operatora jeśli wybrana paleta została na poziomie systemu powiązana z dostawą. Co więcej w danych palety wprowadzono możliwość określenia NR LISTU PRZEWOZOWEGO co zwiększa możliwości identyfikacji dostawy, a tym samym usprawnia proces zarządzania buforem dostaw. Pojawiła się również opcjonalnie możliwość zablokowania możliwości identyfikacji towaru inaczej niż przez zeskanowanie (lub wprowadzenie ręczne) kodu kreskowego (parametr PRZYJĘCIE TOWARU – WYMAGAJ WYBORU TOWARU KODEM KRESKOWYM). Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem.
 • cairo.WMS / RAPORT ILOŚCIÓWEK – w obsłudze przenoszenia towarów (PRACA W SEKTORACH > POŁOŻENIE TOWARÓW > ZDEJMIJ Z PÓŁKI > WG TOWARÓW > TOWARY PRZENOSZONE) dodano pod klawiszami F4/F8 możliwość podglądu wszystkich pozycji do przeniesienia przypisanych do zalogowanego operatora. Pozwala to na lepszą organizacje pracy w ramach tego procesu.
 • cairo.ERP / REZERWACJE – do nagłówka rezerwacji wprowadzono nowy parametr (AUTOKONWERSJA – TYLKO KOMPLETNE) określający czy dokument ma podlegać autokonwersji na asygnatę w przypadku częściowej dostępności towarów, czy dopiero jeśli zamówienie będzie mogło być zrealizowane w pełni.

Przewiń do góry