Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5/WMS - 5.559.11585 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5/WMS – 5.559.11585

Nowa wersja systemu
cairo.ERP FALCON5/WMS - 5.559.11585 a w niej m.in. pakowanie z wykorzystaniem PTL, zmiana w działaniu uprawnienia TERMINAL>KODY KRESKOWE, połączenie bezpośrednie z GORDON, zmodyfikowano integrację z systemem firmy DPD
Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5/WMS - 5.559.11585
Lista zmian

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5/WMS – 5.559.11585. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).


Poniżej prezentujemy najciekawsze zmiany:

 • cairo.ERP / KONTRAHENCI – dodano parametr (PARAMETRY – KATALOG KONTRAHENTÓW – PARAMETRY OGÓLNE – DOMYŚLNE WARTOŚCI) określający domyślną wartość ustawienia AUTOKONWERSJA – TYLKO KOMPLETNE dla nowotworzonych kontrahentów.
 • cairo.WMS / PTL – Pack-To-Light – w obsłudze pakowania z wykorzystaniem PTL wprowadzono możliwość spakowania wybranych towarów do paczek nie powiązanych z modułami PTL. Jest to szczególnie przydatne jeśli wśród pakowanych towarów pojawiają się towary, które nie mogą być zapakowane razem z innymi – np. towary niewymiarowe.
 • cairo.WMS / UPRAWNIENIA – zmodyfikowanie działanie uprawnienia TERMINAL>KODY KRESKOWE. Dotychczas całkowicie blokowało ono możliwość wejścia w dane towaru z poziomu terminala magazynowego. Aktualnie blokuje jedynie możliwość edycji jego kodów kreskowych.
 • cairo.WMS / ETYKIETY PACZEK – do informacji dostępnych do wydruku na etykiecie paczki dodano – opis trasy, imię i nazwisko operatora generującego etykietę oraz pierwszą część nazwy odbiorcy paczki.
 • cairo.ERP / POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – GORDON – do systemu wprowadzono obsługę nowego połączenia bezpośredniego. Tym razem z hurtownią GORDON.
 • cairo.ERP / DOKUMENTY – w przeglądach faktur i korekt sprzedaży zmodyfikowano działanie opcji ZAZNACZ WG. Dotychczasowe pole kontrahent zastąpiono nowymi polami – odbiorca i płatnik. odpowiednich znaczników na dokumentach DD/FV oraz możliwość wskazania docelowych stawek VAT na dokumencie. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem.
 • cairo.ERP / REZERWACJE – do systemu wprowadzono parametr pozwalający na automatyczne blokowanie autokonwersji rezerwacji posiadających komentarz zdefiniowanych przez operatora lub klienta.
 • cairo.ERP / CENNIKI KLIENTÓW – do definicji cennika dodano nowy parametr określający separator dziesiętny w polach liczbowych – np. ceny.
 • cairo.ERP / REZERWACJE – wprowadzono możliwość takiego ustawienia parametrów systemu, aby rezerwacje posiadające zdefiniowany przez operatora lub klienta komentarz były wykluczone z automatycznego usuwania rezerwacji przeterminowanych.
 • cairo.ERP / REZERWACJE – wprowadzono parametr (Administracja -> Parametry -> Dokumenty handlowe -> Rezerwacje -> Parametry ogólne -> Przy usuwaniu/zmniejszaniu ilości pozycji aktualizuj ilości blokowane) pozwalający określić czy w przypadku usunięcia pozycji rezerwacji lub zmniejszenia jej ilości blokowanej zwolniona ilość towaru ma być automatycznie zablokowana na kolejnych rezerwacjach na ten towar.
 • cairo.WMS / WYDAWANIE TRAS – do przeglądu skrzynek wywoływanego z poziomu WYDAWANIA TRAS dodano opcjonalne kolumny z informacją o czasie ostatniego użycia skrzynki oraz ilością różnych towarów w skrzynce.
 • cairo.WMS / DOSTAWY – w przeglądzie WMS – Dokumenty – Przyjęcie dostaw dodano opcjonalną kolumnę z informacją o fakcie istnienia palet w buforze dostaw powiązanych z daną dostawą oraz pod F9 przegląd powiązanych palet.
 • cairo.WMS / WIEKOWANIE MAGAZYNU – dodano możliwość cyklicznego generowania zestawienia WIEKOWANIE MAGAZYNU. Zainteresowanych uruchomieniem automatu prosimy o kontakt z naszym serwisem.
 • cairo.WMS / BUFOR DOSTAW – z poziomu przeglądu PALETY dostępnego w panelu zarządzania WMS dodano możliwość wydrukowania duplikatu etykiety palety z dostawą.
 • cairo.ERP / ZESTAWIENIA WG TOWARÓW – do profili wydruków zestawień WG TOWARÓW dodano opcjonalne pola – symbol TecDoc, jednostkowa waga brutto, kraj pochodzenia.
 • cairo.ERP / INWENTARYZACJA – zoptymalizowano komunikaty pojawiające się w trakcie zatwierdzania inwentaryzacji. Aktualnie alerty z ostrzeżeniami powinny pojawiać się rzadziej, jedynie w sytuacjach wymagających akcji ze strony operatora.
 • cairo.WMS / DPD PL – zmodyfikowano integrację z systemem firmy DPD (PL). Aktualnie możliwa jest rezygnacja z wysyłki deklarowanych wymiarów paczki.
 • cairo.ERP / WARUNKI HANDLOWE KLIENTA – w ramach definiowania warunków handlowych klienta wprowadzono możliwość określenia upustu/narzutu dla pojedynczego towaru. Dotychczas było to możliwe jedynie dla wybranej grupy towarowej. Definicja upustu/narzutu odbywa się w przeglądzie cen specjalnych klienta.
 • cairo.ERP / POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – z systemu usunięto obsługę komunikacji wycofanym protokołem DBFD1. W przypadku firm udostępniających połączenia bezpośrednie swoim klientom może to skutkowac brakiem komunikacji z klientami korzystającymi z systemu Falcon4 i dawnymi wersjami systemu cairo.ERP Falcon5. W obu przypadkach rozwiązaniem jest aktualizacja systemu klienta do aktualnej wersji cairo.ERP.

Przewiń do góry