Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5/WMS - 5.575.11943 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5/WMS – 5.575.11943

Nowa wersja systemu
cairo.ERP FALCON5/WMS - 5.575.11943 a w niej m. in. zmiany w JPK, zmiany w korektach sprzedaży i zaliczek, nowy mechanizm nadwyżek w procesie pakowania, integracja z DHL, informacja o jednostce pakowania towaru, możliwość wydruku gabarytówek
Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5/WMS - 5.575.11943
Lista zmian

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5/WMS – 5.575.11943. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).


Poniżej prezentujemy najciekawsze zmiany:

 • cairo.ERP / JPK – z plików JPK usunięto informację o znaczniku MPP zgodnie z ostatnimi zmianami w formacie tych plików.
 • cairo.ERP / KOREKTY SPRZEDAŻY – wprowadzono szereg zmian w zakresie wyboru dokumentu źródłowego korekty sprzedaży.
 • cairo.ERP / KONTRAHENCI – w danych kontrahenta wprowadzono możliwość określenia maksymalnej widocznej dla klienta ilości towaru na stanie magazynowym. Dotychczas było to możliwe, ale w ramach progów ilościowych ustalonych w systemie. Aktualnie operator może określić ten próg na dowolnym oczekiwanym poziomie.
 • cairo.ERP / UPRAWNIENIE OPERATORA – Jeżeli obecny SVN klienta jest poniżej 5.568.11819 to uprawnienie „dokumenty handlowe -> asygnaty -PRZELICZENIE CEN SPRZED.) będzie ustawiony na NIE,
  Poprzednio: mając uprawnienie tylko do „DD-> wejście do modułu” mieliśmy możliwość zmiany ceny sprzedaży za pomocą „przeliczenie cen sprzedaży”
  Teraz: jest dedykowane uprawnienie do przeliczenia
 • cairo.ERP / KOREKTY SPRZEDAŻY – wprowadzono automatyczną aktualizację listy korygowanych dokumentów na podstawie listy pozycji dokumentu. Wyeliminowano w ten sposób pojawiający się problem w momencie gdy do dokumentu wskazane były nadmiarowe dokumenty źródłowe.
 • cairo.ERP / KOREKTY SPRZEDAŻY – dodano opcjalną kolumnę z numerem dokumentu, z którego pochodziła korygowana pozycja.
 • cairo.ERP / STATYSTYKI PRACY – procedury PAKOWANIA TOWARU oraz ZWOLNIENIA SKRZYNKI zostały rozbite na osobne czynności w zależności czy dotyczyła ona skrzynki czy gabarytówki.
 • cairo.ERP / CENNIKI KLIENTÓW – usunięto problemy pojawiające się przy próbie wysyłki cenników klientów na konto SFTP klienta. Nie występowały one przy komunikacji z kontami FTP.
 • cairo.ERP / KOREKTY ZAKUPÓW – wprowadzono nowy mechanim automatyzujący wystawienie dokumentu korekty zakupu w przypadku naliczenia SKONTA (F5 w przeglądzie wyboru pozycji do korekty). Podana wartość do skorygowana zostanie proporcjonalnie zdjęta z wszystkich pozycji dostępnych do korekty. Opcja aktywna tylko dla dokumentów z istniejącym dokumentem źródłowym.
 • cairo.ERP / WARUNKI HANDLOWE KLIENTA – do danych towaru wprowadzono nową cechę – CENA BAZOWA, która może służyć jako podstawa dla narzutu dla klienta. Edycja ceny bazowej ograniczona jest analogicznymi uprawnieniami jak cena kalkulacyjna towaru.
 • cairo.ERP / WEBSERVICE – do metod doOrderClose, doOrderItemEdit, doOrderEdit, getMyCustomerinfo, doOrderProducts dodano kontrolę przeterminowanych płatności. Działa jeśli aktywny jest parametr PARAMETRY > PROGRAMY ZAMÓWIENIOWE > BLOKADA: SPRZEDAŻ PO TERMINIE. Dotychczas kontrola taka była aktywna w metodzie doOrderClose.
 • cairo.ERP / INTEGRACJA Z cairo.B2B – do danych towaru wprowadzono opcjonalną nazwę towaru dla B2B. Jeśli jest ona zdefiniowana to zastępuje ona w module B2B standardową nazwę towaru.
 • cairo.ERP / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW – do profilu wydruku zamówienia do dostawcy dodano możliwość dodania kolumny zawierającej kod kreskowy dokumentu.
 • cairo.ERP / CENY KLIENTA – wprowadzono możliwość eksportu cen dla wybranego klienta z poziomu magazynu (ERP > MAGAZYN > EKSPORT > RIGHT > CENY KLIENTA). Mechanizm zastąpił usunięty w ostatnim czasie moduł cenników klienta w katalogu towarów (dostępny pod TAB).
 • cairo.ERP / PRZEGLĄD DOKUMENTÓW PRZYJĘCIA – w przeglądzie dokumentów na przyjęciu w module WMS (ERP – DOKUMENTY WEWNĘTRZNE – PRZYJĘCIE TOWARU) dodano możliwość zaznaczania wg wybranych kryteriów.
 • cairo.ERP / KOREKTY ZALICZEK – wprowadzono szereg modyfikacji w dokumentach korekt zaliczek, m. in. możliwość wskazania korygowanej zaliczki, zmiany w wydruku.
 • cairo.ERP / PRZEGLĄD DOKUMENTÓW PRZYJĘCIA – w przeglądzie dokumentów na przyjęciu w module WMS (ERP – DOKUMENTY WEWNĘTRZNE – PRZYJĘCIE TOWARU) dodano możliwość zaznaczania wg wybranych kryteriów.
 • cairo.ERP / KOREKTY ZALICZEK – wprowadzono szereg modyfikacji w dokumentach korekt zaliczek, m. in. możliwość wskazania korygowanej zaliczki, zmiany w wydruku.
 • cairo.ERP / KOREKTY SPRZEDAŻY – gruntownie przebudowano moduł korekt sprzedaży i umożliwiono tworzenie jednej korekty do kilku dokumentów sprzedaży. Zainteresowanych bliższym zapoznaniem ze zmianami zapraszamy do naszego serwisu.
 • cairo.ERP / INST@T – w eksporcie danych do zestawienia celnego INST@T dodano parametr pozwalający na sumowanie pozycji wg kodu celnego
 • cairo.ERP / IMPORT WYCIĄGÓW BANKOWYCH – wprowadzono kolejne zmiany optymalizujące działanie mechanizmu importu wyciągów bankowych
 • cairo.ERP / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW – proces wysyłania zamówień do dostawców poprzez połączenia bezpośrednie wyłączono spod kontroli maksymalnego czasu oczekiwania na odpowiedź. Dzięki temu możliwe jest wysyłanie bez problemów nawet bardzo dużych zamówień.
 • cairo.ERP / AUTOZATOWAROWANIE ODDZIAŁÓW – zmieniono sposób definiowania trasy, do której przypisane mają być utworzone dokumenty. Dotychczas możliwe było przypisanie jednej wybranej trasy dla wszystkich dokumentów. Aktualnie zaś możliwe jest osobne ustawienie dla każdego analizowanego oddziału.
 • cairo.WMS / NADWYŻKI PRZY PAKOWANIU – wprowadzono nowy mechanizm odnotowywania nadwyżek stwierdzonych w procesie pakowania towaru. Aktualnie w trakcie pakowania towaru po wciśnięciu F6 możliwe jest odnotowanie nadwyżki na wskazanej półce znajdującej się przy stanowisku pakowania. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do naszego serwisu.
 • cairo.WMS / LISTA TERMINALI – wprowadzono możliwość zaznaczania terminali magazynowych nieaktywnych w podanym zakresie dat. Pozwali to na wygodniejsze zarządzanie listą terminali.
 • cairo.WMS / ETYKIETY PACZEK – do danych dostępnych do wydruku etykiet dodano nr telefonu oraz adres email z adresu do dostawy.
 • cairo.WMS / PACZKI ZBIORCZE – dodano możliwość utworzenia z poziomu stanowiska komputerowego PACZKI ZBIORCZEJ ze wskazaniem wybranej przez operatora trasy. Dotychczas było to możliwe jedynie z poziomu terminala magazynowego.
 • cairo.WMS / INTEGRACJA Z DHL – w komunikacji z systemem DHL dodano wysyłkę komentarza do obsługiwanego dokumentu.
 • cairo.WMS / STATYSTYKI PRACY – do procesów uwzględnionych w STATYSTYKACH PRACY dodano ŁĄCZENIE PACZEK.
 • cairo.WMS / PRZYJĘCIE DOSTAW – wprowadzono możliwość ograniczenia ilości różnych dostaw przyjmowanych do pojedynczej skrzynki. Ograniczenie do jednej dostawy pozwala na prześledzenie pełnego przebiegu przyjęcia towaru – od przyjęcia palety do rozłożenia towaru na półkę. Dotychczas dostawy mogły być łączone w obrębie skrzynki, co uniemożliwiało prześledzenie całości procesu.
 • cairo.WMS / SKRZYNKI – do definicji skrzynki wprowadzono TYP SKRZYNKI, który sprawniejsze zarządzanie listą używanych skrzynek.
 • cairo.WMS / PRZYJĘCIE – przegląd dokumentów przyjęcia (WMS – DOKUMENTY – PRZYJĘCIE TOWARU) domyślnie zawiera jedynie dokumenty nierozłożone, dzięki czemu znacznie ułatwione zostało zarządzanie w tym obszarze. Przełączanie pomiędzy trybami przeglądu dostępne jest pod F2. Dodatkowo w przeglądzie wprowadzono możliwość zaznaczania dokumentów wg wybranych kryteriów.
 • cairo.WMS / ETYKIETY – do pól dostępnych do wydruku na etykietach towarowych dodano informację o jednostce pakowania towaru.
 • cairo.WMS / PRZYJĘCIE WG SEKTORÓW – zmodyfikowano mechanizmy odpowiedzialne za zarządzanie składowaniem towarów w przypisanych im sektorach. Aktualnie możliwe jest zdefiniowanie grup sektorów i posługiwanie się nimi w przypisywaniu towarów do nich. Dodatkowo umożliwiono definiowanie tego powiązania na poziomie grup towarowych, a nie pojedynczych towarów jak dotychczas. Oczywiście informacja dla towaru ma wyższy priorytet niż ustawienie dla grupy. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do naszego serwisu.
 • cairo.WMS / OBSŁUGA KODÓW KRESKOWYCH – Działanie parametru PRZYJĘCIE TOWARU – WYMAGAJ WYBORU TOWARU KODEM KRESKOWYM obsłużono również w obsłudze przyjęcia ze skrzynki (PRACA W SEKTORACH>PRZYJĘCIE TOWARU>ZE SKRZYNKI), zwrotów (PRACA W SEKTORACH>POŁOŻENIE TOWARÓW>ZWROTY) oraz towarów przenoszonych (PRACA W SEKTORACH>POŁOŻENIE TOWARÓW>TOW. PRZENOSZONY).
 • cairo.WMS / PAKOWANIE TOWARU – w związku z powtarzającymi się problemami z koniecznością zamknięcia skrzynki, która została już przetransportowana do innego obszaru magazynu wprowadzono modyfikację, zgodnie z którą jeśli w trakcie pakowania skrzynki naciśnięty zostanie klawisz ESC to jeśli skrzynka jest pusta zaproponowane zostanie jej zamknięcie bez konieczności zeskanowania jej kodu kreskowego.
 • cairo.WMS / GABARYTÓWKI – wprowadzono możliwość wydruku gabarytówek z poziomu TERMINALA MAGAZYNOWEGO (WMS TERMINAL – menu WYBIERZ TRYB PRACY oraz PRACA W SEKTORACH – klawisz G). Dotychczas opcja ta dostępna była jedyni ze stanowiska komputerowego.
 • cairo.WMS / WMS – ZASADY KONTROLI JAKOŚCI – do danych towaru dodano możliwość definiowania tekstu zawierającego zdefiniowane dla towaru zasady kontroli jakości. Informacja ta może być wyświetlana w przeglądach odpowiadających za realizację tego procesu.
Przewiń do góry