Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5/WMS - 5.596.12750 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5/WMS – 5.596.12750

Nowa wersja systemu
cairo.ERP FALCON5/WMS - 5.596.12750 a w niej m. in. połączenie bezpośrednie z firmą NISSENS, edycja priorytetu dokumentów, dostosowanie do najnowszych wymagań plików JPK 4, wydawanie towarów z sektorów przeznaczonych do składowania towarów sypkich
cairo.ERP FALCON5/WMS - 5.596.12750
Lista zmian

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5/WMS – 5.596.12750

Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).

cairo.WMS / WYDAWANIE TRAS – w przeglądzie WYDAWANIE TRAS > F3 / LISTA DOKUMENTÓW wprowadzono możliwość przełączania przeglądu wg statusu dokumentów klawiszem F2.

cairo.WMS / SEKTORY TOWARÓW SYPKICH – wprowadzono specjalny tryb wydawania towarów z sektorów przeznaczonych do składowania towarów sypkich – tj. wymagających dodatkowego opakowania w trakcie wydania, np. gumy zawieszenia, uszczelniacze zaworowe, itp. Wymagane jest w nim przed wydaniem towarów wydrukowanie odpowiednich etykiet do oznaczenia wydawanych towarów. Wyłączone jest również w tym przypadku wydanie łączone. Zainteresowanych włączeniem w/w trybu wydania prosimy o kontakt z naszym serwisem.

cairo.ERP / POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – wprowadzono do systemu obsługę połączenia bezpośredniego z firmą NISSENS.

cairo.ERP / TRASY – zmodyfikowano działanie systemu w zakresie blokowania/odblokowywania i autokonwersji dokumentów w WMS w dniach wskazanych jako daty wyłączone. Aktualnie mechanizmy te nie są automatycznie wykonywane w te dni.

cairo.ERP/ CENNIKI KLIENTÓW – do pól dostępnych w cennikach klientów dodano wszystkie dostępne w systemie ceny sprzedaży zarówno netto jak i brutto.

cairo.ERP / EDYCJA CEN – w oknie edycji ceny towaru zmieniono kolejność edycji cen, co ułatwia edycję w przypadku uprawnienia do edycji wszystkich cen w oknie edycji.

cairo.ERP / EDYCJA CEN TOWARÓW – wprowadzono nowe uprawnienie DOKUMENTY HANDLOWE – FAKTURA ZAKUPU – korekta cen towarów /tylko zakupy/ pozwalające operatorowi na edycję ceny towaru, ale jedynie z poziomu edycji pozycji dokumentu zakupu.

cairo.WMS / PRIORYTETY DOKUMENTÓW – wprowadzono nowe uprawnienie ZARZĄDZANIE > DOKUMENTY – ZMIANA PRIORYTETÓW odpowiadający za dostęp do możliwość edycji priorytetu dokumentów wydania przez operatora.

cairo.ERP / DOKUMENTY PRZYJĘCIA – do przeglądu DOKUMENTY WEWNĘTRZNE > PRZYJĘCIE TOWARU dodano opcjonalną kolumnę z informacją o znaczniku ZATOWAROWANIE na dokumencie.

cairo.ERP / PŁATNOŚĆ NA KONTO – uporządkowano priorytet ustawień w systemie w zakresie definiowania nr rachunku bankowego jaki wydrukowany ma być na dokumencie sprzedaży. Aktualnie wskazanie ręczne przez operatora ma wyższy priorytet niż inne ustawienia w systemie.

cairo.ERP / CENNIKI KLIENTÓW – w mechanizmie generowania cenników klientów wprowadzono możliwość indywidualnego dla klienta określenia maksymalnej pokazywanej ilości dostępnego towaru. Dotychczas dostępne były w tym zakresie jedynie predefiniowane w systemie progi.

cairo.ERP / LIMIT KREDYTOWY – wprowadzono nowe dostępne ustawienie w zakresie uwzględniania rezerwacji w kwocie limitu kredytowego. Aktualnie możliwe jest wskazanie, aby uwzględniać jedynie wartość pozycji zablokowanych lub zamówionych zdalnie.

cairo.WMS / GRUPY DOKUMENTÓW K+ – umożliwiono definicję grup dokumentów K+ dla wszystkich mechanizmów w systemie tworzących dokumenty korekty stanów / K+.

cairo.ERP / BLOKADA ZWROTU – do przeglądu magazynu dodano opcjonalną informację o blokadzie zwrotu podświetlanego towaru. Można ją dodać do obiektu INFO za pomocą edytora przeglądu (SHIFT+F12).

cairo.ERP / OSS – ONE STOP SHOP – wprowadzono dziedziczenie znacznika OSS – ONE STOP SHOP z dokumentu asygnaty na fakturę w momencie konwersji.

cairo.ERP / JPK – wprowadzono modyfikacje dostosowujące system do najnowszych wymagań w zakresie plików JPK 4.

cairo.ERP / KONWERSJE – dodano możliwość konwersji niewydanego dokumenty asygnaty na pro formę. Dotychczas możliwe to było jedynie dla wydanych dokumentów.

cairo.ERP / ZWROTY TOWARÓW – dodano parametr PACZKI ZWROTÓW – NIE WYMAGAJ UZUPEŁNIENIA INFORMACJI DO ZWORTU określający wymóg wprowadzania informacji do zwracanego towaru w module kontroli zwrotów.

Przewiń do góry