cairo.ERP/WMS - nowa wersja stabilna 5.639.14606 - CAIRO-soft sp. z o.o.

cairo.ERP/WMS – nowa wersja stabilna 5.639.14606

cairo.ERP/WMS - nowa wersja stabilna 5.639.14606
Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5/WMS – 5.639.14606

Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).
Nowa wersja
cairo.ERP
FALCON5/WMS

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5/WMS – 5.639.14606

Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).

 

 • cairo.ERP / DROPSHIPPING – do systemu wprowadzono obsługę zamówień typu dropshipping z wybranymi dostawcami – m.in. Auto Partner Bieruń oraz firmy korzystające z systemu cairo.ERP. Umożliwia to przekazywanie zamówień i realizację wysyłki do klienta bezpośrednio z magazynu dostawcy.
 • cairo.ERP  / CENNIKI DOSTAWCÓW – zmodyfikowano obsługę importu wieloplikowych cenników z Inter Cars i Auto Partner Bieruń. Aktualnie informacje są wczytywane ze wszystkich plików udostępnianych przez dostawców.
 • cairo.ERP / WYDRUKI GRAFICZNE – dla wydruków realizowanych przez mechanizm profili wydruków dodano możliwość umieszczania na wydrukach elementów graficznych – np graficznego nagłówka z logo firmy, bądź pieczęci firm windykacyjnych w stopce. W sprawie pomocy w konfiguracji tej opcji na wydrukach zapraszamy do naszego serwisu.
 • cairo.ERP / MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – wprowadzono możliwość zaawansowanej kontroli minimalnej wartości zamówienia . Dotychczas w cairo.B2B kontrolowana była niezależnie wartość każdego zamówienia. Obecnie możliwe jest ich sumowanie i dzięki temu domawianie w obrębie dnia i trasy nawet jeśli kolejne zamówienie samodzielnie nie przekracza ustalonego minimum. Kontrola uwzględniana jest zarówno w ERP, API/Webservice jak i cairo.B2B.
 • cairo.ERP / CENNIKI KLIENTÓW – do mechanizmu generowania cenników dla klientów dodano możliwość określenia czy cennik ma zawierać jedynie towary z przypisanym towarem TECDOC oraz czy pomijać ma towary kaucyjne.
 • cairo.ERP / JPK – do deklaracji JPK dodano również obsługę faktur i korekt zaliczkowych.
 • cairo.ERP / CENNIKI KLIENTÓW – do listy pól dostępnych do wykorzystania w cennikach dodano nazwy towaru we wszystkich dostępnych w systemie językach.
 • cairo.ERP / AUTOMATYCZNE ZAMAWIANIE U DOSTAWCÓW ZDALNYCH – wprowadzono nowy parametr (ADMINISTRACJA – PARAMETRY – POŁACZENIA BEZPOSREDNIE – PARAMETRY OGÓLNE – ZAMAWIANIE: wg czasu/wg ceny/wg czasu+cena) umożliwiający precyzyjne określenie kryterium wyboru dostawcy zdalnego w momencie automatycznego zamawiania towaru z potwierdzonej rezerwacji. Do dotychczasowych ustawień dodano nowe – wg czasu+cena – które w przypadku jednakowego czasu dostawy, bierze pod uwagę cenę zakupu pobraną online od dostawcy.
 • cairo.ERP / UPRAWNIENIA – rozbito dotychczasowe uprawnienia do korygowania drukowanych, bądź wydanych asygnat osobno na te dotyczące dokumentów drukowanych i osobne dotyczące dokumentów wydanych w WMS. Pozwala to na precyzyjniejsze zarządzanie uprawnieniami operatorów.
 • cairo.ERP / POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – w definicji połączenia bezpośredniego z dostawcą dodano możliwość zdefiniowania czasów dostawy w zależności od dnia i godziny (opcja KALENDARZ). Pozwala to na zdecydowanie precyzyjniejsze określenie priorytetów dostawców w zależności od momentu złożenia zamówienia.
 • cairo.ERP / CENA KATALOGOWA W B2B – dodano parametr umożliwiający zmianę w przekazywanej do cairo.B2B WEBTERMINAL cenie katalogowej (PROGRAMY ZAMÓWIENIOWE > PARAMETRY OGÓLNE > B2B – CENA KATALOGOWA WG DOMYŚLNEGO KLIENTA DETALICZNEGO). Standardowo jest to cena katalogowa z towaru. Po zmianie ustawienia możliwe jest jej pobieranie z domyślnego dla magazynu klienta detalicznego. Dzięki temu możliwe jest kreowanie polityki cenowej bardziej dostosowanej do lokalnych rynków, na których działają oddziały firmy.
 • cairo.ERP / UPRAWNIENIA – dodano nowe uprawnienie PRZESUNIĘCIE POZYCJI DO ASYGNATY Z LISTY określające możliwość przesuwania pozycji asygnaty do już istniejącego dokumentu.
 • cairo.ERP / CENA BAZOWA – dodano obsługę kolejnej ceny bazowej, co pozwala na jeszcze precyzyjniejsze zarządzanie polityką cenową.
 • cairo.ERP / JĘZYKI – wprowadzono do systemu obsługę języka norweskiego.
 • cairo.WMS / PTL – wprowadzono nową obsługę modułu PTL umożliwiającą jednoczesną pracę na sekcji wielu magazynierów wykorzystując wszystkie dostępne w systemie kolory modułów PTL. Dodatkowo zmodyfikowano obsługę komunikatów PUSH – aktualnie wszystkie gotowe do zamknięcia paczki wskazywane są operatorowi jednocześnie, a także zmieniono wskazanie paczek jeśli wybrany ze skrzynki towar może być włożony do wielu paczek – obecnie podświetlone zostaną jednocześnie wszystkie paczki, a nie po kolei jak dotychczas.
 • cairo.WMS / INTEGRACJA Z UPS – w związku z wyłączeniem dotychczasowego API firmy UPS wprowadzona została obsługa nowego API. Zainteresowanych przełączeniem zapraszamy do serwisu.
 • cairo.WMS / INWENTARYZACJA M+ – dodano opcjonalną możliwość wymuszania na oddziałach inwentaryzowania dokumentów M+. W odróżnieniu od standardowego działania system ukrywa wówczas na terminalach magazynowych informację o ilości towaru w dostawie, wymagając od operatora precyzyjnego zliczenia towarów w dostawie. Jednocześnie każda wykryta w ten sposób rozbieżność jest natychmiast rejestrowana w systemie w sposób widoczny dla magazynu, z którego towar był wysyłany i umożliwiający kompensatę tego towaru, aby nie było konieczności odsyłania tego towaru.
 • cairo.WMS / OPAKOWANIA WIELOKROTNEGO UŻYTKU – do systemu wprowadzono szereg zmian umożliwiających wykorzystywanie i kontrolę na opakowaniami wielokrotnego użytku stanowiącego ekologiczną alternatywę dla powszechnie wykorzystywanych papierowych kartonów. System obsługuje je jak płatne kaucje, dla klienta lub oddziału, które są rozliczane w momencie zwrotu. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do naszego serwisu.
 • cairo.WMS / STRUKTURA MAGAZYNU – z poziomu przeglądu półek systemu dodano możliwość zdjęcia towarów z listy wskazanych półek na blokadę TOWARY PRZENOSZONE. Funkcja jest szczególnie przydatna np. w trakcie przeprowadzki magazynu, lub w momencie fizycznej przebudowy magazynu, gdy wymusić chcemy określenie nowych lokalizacji towarów w ramach inwentaryzacji.
 • cairo.WMS / STRUKTURA MAGAZYNU – dodano nową możliwość przenoszenia półek pomiędzy sektorami (WMS – ADMINITRACJA – STRUKTURA MAGAZYNU – SEKTORY – PÓŁKI – RIGHT – PRZENIEŚ DO SEKTORA). Zmiana jest możliwa nawet jeśli ze wskazanych półek zadysponowane są towary do wydania.
 • cairo.WMS / BRAKI – wprowadzono nowy parametr (WMS – ADMINISTRACJA – PARAMETRY MAGAZYNU – ZGŁASZANIE BRAKÓW WYDANIA) określający, czy braki na wydaniu mogą być zgłaszane przez wszystkich operatorów, czy jedynie posiadających nowe uprawnienie do tego.
 • cairo.WMS / SHIPPYPRO – wprowadzono integrację z systemem SHIPPYPRO będącym operatorem usprawniającym komunikację z kurierami. Dzięki tej usłudze możliwe jest skorzystanie z usług dziesiątek firm przewozowych bez konieczności ich integracji bezpośrednio z systemem WMS.
 • cairo.WMS / PRACA W SEKTORACH – z poziomu przeglądu PRACA W SEKTORACH dodano możliwość podglądu dokumentów obsługiwanych w ramach sektora z możliwością odblokowania do wydania wybranych dokumentów. Odblokowanie z tego poziomu obejmowało będzie jedynie pozycje do wydania z bieżącego sektora. Wprowadzenie takiej funkcjonalności znacząco zwiększa możliwości zarządzania procesem wydania towarów z magazynu.
 • cairo.WMS / DHL – w obsłudze DHL wprowadzono możliwość zautomatyzowanego generowania etykiety zwrotowej przy zgłoszeniu paczki do wysyłki.
Przewiń do góry