Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 - 5.346.5561 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.346.5561

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.346.5561. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).


Poniżej prezentujemy najciekawsze zmiany:

 • MAGAZYN – do danych kartotek możliwych do importu/eksportu dodano znaczniki ZAZNACZ oraz WYPRZEDAŻ.
 • WMS LOGISTYKA – wprowadzono do systemu nową metodę wyboru lokalizacji towaru, z której powinien zostać wydany – metoda OPTYMALNA. Domyślnie pobierała będzie ona towar z lokalizacji o najmniejszej ilości, ale większej niż ilość zadysponowana do wydania. Zachęcamy do wykorzystania nowej metody i zgłoszenie ew. sugestii co do jej usprawnienia.
 • WYDRUKI ZESTAWIEŃ – do profilu wydruku zestawień dokumentów dodano parametr określający obecność na wydruku INFO DO DOKUMENTU uwzględnionego na zestawieniu.
 • ZAKUPY – wprowadzono możliwość wymuszenia na operatorze wprowadzenia numeru dokumentu zakupu (parametr ADMINISTRACJA -> PARAMETRY -> DOKUMENTY HANDLOWE -> ( PZ ) FAKTURA ZAKUPU -> PARAMETRY OGÓLNE -> WYMAGAJ SYMBOLU FAKTURY ZAK.). Dotychczas system nie wymuszał wprowadzenia tej informacji w żadnym przypadku.
 • ZAKUPY – do przeglądu wyceny dostawy dodano nowe informacje – symbol grupy towarowej oraz nazwę grupy towarowej. Zmiany konfiguracji przeglądu można dokonać za pomocą edytora przeglądu [SHIFT+F12].
 • BLOKADY MAGAZYNOWE – zmieniono sposób wyświetlania informacji o ilości towaru niedostępnego do obrotu w wyniku blokad magazynowych (np. towar przenoszony, braki, itp.).
 • KATALOG TOWARÓW – do przeglądów magazynu i katalogu towarów można obecnie dodać kolumnę z informacją o tym, że towar przypisany jest do zdefiniowanej w systemie struktury towarowej. Kolumnę można dodać do przeglądu za pomocą edytora przeglądów [SHIFT+F12].
 • DOKUMENTY – zmieniono sposób zamawiania towarów w innych magazynach w momencie zatwierdzania znacznikiem OK rezerwacji z towarami niezablokowanymi. Zmiana wpływa pozytywnie na stabilność obsługi tego procesu a także rozwiązuje zgłaszane problemy z obsługą kaucji w ramach tego procesu.
 • KATALOG TOWARÓW – zniesiono dotychczasowe ograniczenie maksymalnej ilości zdjęć jednego towaru. Dotychczas możliwe było wgranie maksymalnie 10 zdjęć.
 • MAGAZYN/WMS LOGISTYKA – wprowadzono istotną zmianę w obsłudze towarów znajdujących się na blokadach magazynowych (np. przyjęcie, towary przenoszone, itp.). Dotychczas informacja o ilości towarów w blokadach widoczna była w przeglądzie obrotów kartoteki oraz przeglądu CZYJA REZERWACJA. Obecnie informacja ta będzie dostępna z poziomu przeglądu CZYJA REZERWACJA (jedynie informacja zbiorcza o ogólnej ilości blokowanej przez blokady magazynowe) oraz w przeglądzie lokalizacji towaru (SHIFT+F9). W związku z powyższymi zmianami przebudowany został przegląd dokumentów znajdujących się na przyjęciu do magazynu (DOKUMENTY WEWNĘTRZNE – PRZYJĘCIE TOWARU).
 • DOKUMENTY – wprowadzono istotne zmiany w obsłudze asygnat eksportowych – są to przede wszystkim:
  • usunięcie możliwości konwersji asygnaty krajowej na asygnatę eksportową (obecnie zmiana taka jest możliwa przez edycję nagłówka dokumentu),
  • usunięto opcję KOREKTA WALUTY / KURSU (obecnie zmiana taka jest możliwa przez edycję nagłówka dokumentu),
  • rozszerzono zakres danych dostępnych do edycji w ramach edycji nagłówka asygnaty.
 • MAGAZYN – w wyliczaniu stanów MIN/MAX metodą statystyczną wprowadzono nowe parametry mające na celu jeszcze lepsze dopasowanie wyników do oczekiwań użytkowników.
 • WMS – na wydrukach listów przewozowych generowanych z systemu WMS wprowadzono zmiany dostosowujące ich wygląd do ustawy o monitoringu transportu towarów. Dodatkowo jeśli towar oznaczony jest jako podlegający monitoringowi transportu to będzie on wyszczególniany na liście przewozowym.
 • CENNIKI DOSTAWCÓW – w trakcie aktualizacji katalogu towarów na podstawcie wczytanego do systemu cennika dostawcy umożliwiono import informacji o producencie towaru.
 • WMS – zmieniono parametry określające działania związane z numerami seryjnymi towarów. Obecnie odrębne parametry w WMS Logistyka decydują o tym, że numer SN jest nadawany w procesie produkcji oraz że numer SN jest rejestrowany w momencie wydawania towaru z magazynu.
Przewiń do góry