Kontakt

CAIRO-soft sp. z o.o.
ul. Lubelska 36
10-408 Olsztyn
NIP 739-360-94-27
KRS 0000275085
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
Numer konta:
Santander Bank Polska S.A. 93 1090 2718 0000 0001 1169 3938
Zarząd spółki:
Wojciech Krakowski - Prezes Zarządu
Marek Wróbel - Członek Zarządu ds. operacyjnych
(+48) 692 430 524

(+48) 89 533 95 07

Nasz numer telefonu czynny jest dla Państwa w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Poza godzinami pracy obsługuje go dyżurny konsultant, który udzieli Państwu pomocy w przypadku awarii systemu.

ADMINISTRACJA

Agnieszka Wróbel
Kierownik ds. administracji
(+48) 880 528 218

DZIAŁ HANDLOWY

Krzysztof Ruszczyński
Menedżer ds. rozwoju biznesu
(+48) 532 407 272
Maciej Pawelec
Konsultant ds. wsparcia sprzedaży
(+48) 732 608 299

DZIAŁ SERWISU OPROGRAMOWANIA / HELPDESK

Przemysław Czwojdrak
Konsultant
(+48) 89 533 95 07
Krzysztof Miareczko
Konsultant
(+48) 89 533 95 07
Olga Zienkiewicz
Konsultant
(+48) 89 533 95 07
Mariusz Drzewoski
Konsultant ds. technicznych
(+48) 89 533 95 07
Dawid Szczukiewicz
Konsultant
(+48) 89 533 95 07
Zbigniew Kołak
Konsultant
(+48) 89 533 95 07
Maja Wojtczak
Konsultant
(+48) 89 533 95 07

DZIAŁ WDROŻEŃ

Emil Cichowski
Kierownik działu Helpdesk, Konsultant ds. wdrożeń
(+48) 734 136 555
Cezary Rapacki
Konsultant ds. wdrożeń
(+48) 880 527 965
Adam Kondracki
Konsultant ds. wdrożeń systemów WWW
(+48) 734 140 526
Michał Skrodzki
Konsultant ds. wdrożeń
(+48) 795 480 309
Karol Puławski
Konsultant ds. wdrożeń
(+48) 880 780 650
Back to top