Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 - 5.418.7549 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.418.7549

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON55.418.7549. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).


Poniżej prezentujemy najciekawsze zmiany:

 • cairo.ERP / PUNKTY PRZETERMINOWANE – do systemu dodano możliwość usuwania punktów pozostających na koncie klienta, a pozyskanych przed zadaną datą. Automatyzuje to procesy związane z usuwaniem z kont klientów niewykorzystanych punktów przeterminowanych.
 • cairo.ERP / SPLIT PAYMENT – wprowadzono kolejną porcję modyfikacji dotyczących mechanizmu podzielonej płatności (SPLIT PAYMENT). Zmiany w zakresie: wystawiania faktur sprzedaży oraz edycji, przeglądu oraz zestawień rozrachunków.
 • cairo.ERP / FORMY PŁATNOŚCI – wprowadzono nowe uprawnienie DOKUMENTY HANDLOWE>zmiana formy płatności, które określa możliwość edytowania formy płatności na dokumencie, bez konieczności posiadania uprawnienia do definiowania domyślnej formy płatności dla klienta.
 • cairo.ERP / POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – do systemu wprowadzono możliwość połączenia z dostawcami korzystającymi z systemu FIRMA2000 firmy ASCO.
 • cairo.WMS / PRZERWA – dotychczasowy moduł PRZERWA został zastąpiony przez mechanizm odnotowywania innych czynności. Umożliwia on definiowanie w systemie określonych czynności realizowanych bez użycia terminala – np. sprzątanie, przerwa, itp.. Mogą być one wskazane jako wykonywane przez operatorów z opcjonalną akceptacją przełożonego. Informacja jest możliwa do raportowania dla menedżera, aby rozliczyć pracowników z dodatkowych operacji, które nie są standardowo uwzględniane w rozliczeniach pracowników w systemie. W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.
 • cairo.ERP / BASELINKER – wprowadzono dodatkowe parametry określające sposób wysyłki danych do systemu BASELINKER. W szczególności dotyczące informacji wysyłanej jako symbol towaru oraz producent.
 • cairo.WMS / PÓŁKI – do przeglądu półek zdefiniowanych w systemie wprowadzono możliwość zaznaczania na podstawie jej typu.
 • cairo.ERP / MAGAZYN – dotychczasową opcję zaznaczania towarów na wskazanych magazynach (CTRL+<- > zaznacz wg > dane towaru > STAN W MAGAZYNACH) zmieniono na STAN WE WSZYSTKICH WSKAZANYCH MAGAZYNACH. Dodatkowo wprowadzono nową opcję zaznaczania – STAN W KTÓRYMKOLWIEK MAGAZYNIE uzupełniającą możliwości systemu w tym zakresie.
 • cairo.WMS / PRZYJĘCIE TOWARU – wprowadzono możliwość ustawienia blokady przyjęcia. Towar z takiego dokumentu nie będzie mógł być przyjmowany na magazyn tak długo, jak aktywna będzie blokada. Szczegółowe pytania dotyczące działania mechanizmu prosimy kierować do naszych konsultantów.
 • cairo.ERP / SPLIT PAYMENT – do systemu wprowadzono obsługę dokumentów wystawionych w trybie podzielonej płatności (SPLIT PAYMENT). Szczegółowe informacje na temat zmiany możecie Państwo uzyskać u naszych konsultantów.
 • cairo.ERP / KONTRAHENCI – do edycji danych kontrahenta dodano pole WARUNKI SPRZEDAŻY KLIENTA>ostatnia edycja zawierające informację o czasie wprowadzenia ostatniej zmiany w polu WARUNKI SPRZEDAŻY KLIENTA.
 • cairo.ERP / PRZELEWY – wprowadzono możliwość generowania poleceń przelewów wg nowego formatu „VideoTel:bez pl znaków”, który działa analogicznie do formatu Videotel lecz nie wykorzystuje polskich znaków. Zmiana podyktowana jest ograniczeniami w systemach niektórych banków działających na rynku polskim.
 • cairo.ERP / MAGAZYN – opcja MAGAZYN > PRZEPISZ MIN/MAX DO INNYCH MAGAZYNÓW jest od teraz dostępna tylko dla operatorów posiadających uprawnienie „MAGAZYN > edycja stanów MIN/MAX”.
 • cairo.PROFIT / ZMIANY ILOŚCI PUNKTÓW – w mechanizmach pozwalających na modyfikację ilości punktów klienta wprowadzono zmiany, dzięki którym każda modyfikacja będzie odnotowywana w historii transakcji.

Przewiń do góry