Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 - 5.496.9860 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.496.9860

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5 – 5.496.9860. Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).


Poniżej prezentujemy najciekawsze zmiany:

 • cairo.ERP / JPK – do systemu wprowadzono możliwość eksportu danych JPK w nowych formatach wymaganych od 01.10.2020. Ws. szczegółów prosimy o kontakt z naszym serwisem.
 • cairo.ERP / KATALOG TOWARÓW – wprowadzono słowniki dla GRUPY 2 i 3. Aktualnie dane zdefiniowane w tych polach muszą znajdować się w słowniku systemu.
 • cairo.PROFIT / NALICZANIE PUNKTÓW – w definicji MNOŻNIKA KLIENTA NA GRUPY TOWAROWE wprowadzono możliwość określenia progu obrotowego, poniżej którego mnożnik nie będzie uwzględniany. Pozwala to na jeszcze dokładniejsze określenie zasad naliczania punktów.
 • cairo.ERP / ZAKUPY – dodano nowy parametr określający fakt proponowania zapisania nowej ceny walutowej w edycji pozycji dokumentu zakupu. Dotychczas propozycja taka była zawsze dostępna.
 • cairo.ERP / ROZLICZENIA – do zestawienia ROZLICZENIA SPRZEDAWCÓW 1 dodano możliwość określenia czy uwzględniać ma ono dokumenty ZW zbiorcze wartościowe.
 • cairo.ERP / PRZESUNIĘCIA TOWARÓW – wprowadzono parametr DOKUMENTY HANDLOWE – PARAMETRY OGÓLNE – DOPUSZCZAJ DOSTAWY POŚREDNIE określający możliwość zamówień pośrednich w przypadku konieczności ściągnięcia towaru z innego magazynu.
 • cairo.ERP / AUTOKONWERSJA – w danych magazynu wprowadzono możliwość ustawienia osobnego limitu minimalnej wartości zamówienia z innego magazynu. Dotychczas dla zamówień z innych oddziałów oraz od klientów weryfikowany był ten sam limit.
 • cairo.ERP / MAGAZYNY – w definicji dostaw towarów pomiędzy magazynami wprowadzono możliwość określenia zakresów godzinowych z innymi ustawieniami niż standardowe. Pozwala to na dostosowanie czasów dostaw do faktycznych transportów pomiędzy magazynami.
 • cairo.ERP / POTWIERDZANIE DOSTAW – wprowadzono działanie blokady zamawiania dla klientów, którzy ustawiony mają wymóg potwierdzania odbioru dokumentu oraz jednocześnie posiadają niepotwierdzone dokumenty starsze niż określona dla nich ilość dni.
 • cairo.ERP + cairo.WMS / INTEGRACJA z cairo.TMS – w przeglądach paczek z poziomu ERP i WMS dodano możliwość odczytania historii operacji związanych z paczką pochodzących z systemu cairo.TMS.
 • cairo.WMS / STATYSTYKI PRACY – do punktowanych operacji magazynowych dodano obsługę zwrotów od klientów.
 • cairo.ERP / INTERGRACJA z cairo.B2B – informacje dotyczące magazynów wskazanych jako magazyny ukryte dla programów zamówieniowych nie będą od tej pory wysyłane do cairo.B2B. Dotychczas parametr ten dotyczył jedynie TERMINALI DO ZAMÓWIEŃ.
 • cairo.WMS / STATYSTYKI PRACY – informacje o punktach gromadzonych przez magazynierów za wykonywane operacje są obecnie agregowane z dokładnością do minuty, zamiast dotychczasowej godziny.
 • cairo.ERP / GTU – informacje o grupach GTU występujących na dokumencie dodano do wydruku zestawień dokumentów oraz eksportów dokumentów.
 • cairo.ERP / CENNIKI KLIENTÓW – w mechanizmie generowania cenników dla klientów wprowadzono możliwość określenia towarów zawartych w cenniku. W miejsce dotychczasowego filtra na wybrane grupy towarowe dodano filtr na wybrany grupy lub nadgrupy towarowe oraz analogicznie grupy lub nadgrupy wykluczone.
 • cairo.ERP / KOREKTY ZAKUPÓW – zmodyfikowano komunikaty w przypadku istnienia innych korekty do wybranego dokumentu PZ. Dotychczas w przypadku wielu korekt komunikaty mogły być nieczytelne.
 • cairo.WMS / INPOST – do systemu wprowadzono integrację z system firmy Inpost operatora Paczkomatów.
 • cairo.ERP / FORMY PŁATNOŚCI – wprowadzono możliwość określenia do jakich grup rozrachunków trafiać mają płatności z tytułu dokumentów z daną formą płatności. Zainteresowanych konfiguracją prosimy o kontakt z naszym serwisem.
 • cairo.ERP / GTU – do przeglądów katalogu towarów/usług i magazynu wprowadzono możliwość dodania do przeglądu informacji o przypisanych kodach GTU.
 • cairo.ERP / KATALOG TOWARÓW – w eksporcie katalogu towarów zniesiono wymóg eksportu określonych pól. Aktualnie decyzja o zakresie eksportu całkowicie zależna jest od operatora systemu.
 • cairo.ERP / POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – zmodernizowano połączenie z systemem firmy Moto-Profil. Aktualnie maksymalna zwracana ilość towarów to 25 szt. zamiast dotychczasowych 5 szt.
 • cairo.ERP / WEBSERVICE – udostępniono nową metodę umożliwiającą pobieranie informacji o zmianach w dostępności towarów w zadanym okresie czasu. Dzięki czemu aktualizowanie informacji o dostępności w systemach firm współpracujących jest szybsze i mniej angażujące system dostawcy.
 • cairo.ERP / PŁATNOŚCI – do rozrachunków wprowadzono nowy znaczni NALEŻNOŚĆ SĄDOWA, oznaczający, że windykacja płatności przeszła na etap roszczeń sądowych. Odpowiednie filtry zostały dodane do zestawień rozrachunków.
 • cairo.ERP / STANY NA DZIEŃ – znacząco zoptymalizowano czas generowania stanów na dzień. Aktualnie w wygenerowanych stanach przechowywana będzie jedynie informacja o kartotekach, które rotowały.
 • cairo.WMS / STATYSTYKI PRACY – wprowadzono możliwość eksportu danych z przeglądu statystyk pracy, dzięki czemu ułatwiona została zewnętrzna obróbka tych informacji.
 • cairo.ERP / TRASY – moduł zarządzania trasami został gruntownie przebudowany. Wprowadzono m.in. możliwość określania dni, w które trasy są realizowane, dni wyłączonych, harmonogramów konwersji
 • dokumentów, blokowania i odblokowywania tras w systemie WMS. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem.
 • cairo.ERP / POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – do systemu wprowadzono możliwość pobierania dokumentów zakupu z InterCars
 • cairo.ERP/ POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – poprawiono obsługę połączeń bezpośrednich z systemem MOTO FIRMA w zakresie dostępności towarów o stanie >5.
 • cairo.ERP / REZERWACJE – dodano parametr umożliwiający automatyczną próbę zablokowania pozycji rezerwacji na stanie magazynowym w momencie wyjścia z dokumentu. Możliwość taka jest szczególnie przydatna w przypadku długotrwałej pracy nad dużymi dokumentami.
 • cairo.ERP / PŁATNOŚCI – do przeglądu płatności kontrahenta można obecnie dodać kolumny z wartością netto i VAT dokumentu, z którego płatność wynika.
 • cairo.ERP / FAKTURY – w przypadku wysyłki do klienta faktury w formie elektronicznej wprowadzono możliwość określenia, czy dokument wysłany ma być do płatnika dokumentu, czy również do odbiorcy jeśli takowy występuje.
 • cairo.ERP / JPK – do systemu wprowadzono możliwość eksportu danych JPK w nowych formatach wymaganych od 01.10.2020. Ws szczegółów prosimy o kontakt z naszym serwisem.

Przewiń do góry