Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5/WMS - 5.582.12302 - CAIRO-soft sp. z o.o.

Nowa wersja systemu cairo.ERP FALCON5/WMS – 5.582.12302

Nowa wersja systemu
cairo.ERP FALCON5/WMS - 5.582.12302 a w niej m. in. nowe uprawnienie KATALOG TOWAROW, wskazanie odrębnych stanowisk docelowych dla skrzynek i gabarytówek, nowe uprawnienie DOKUMENTY HANDLOWE > ( DD ) ASYGNATA
cairo.ERP FALCON5/WMS - 5.582.12302
Lista zmian

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5/WMS – 5.582.12302

Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).

 • cairo.ERP / PRZYJĘCIE TOWARU – w procedurze konwersji towarów z przyjęcia na dokument asygnaty usunięto kontrolę krotności towarów dla operatorów posiadających uprawnienie do edycji krotności. Dotychczas w przypadku, gdy przyjmowana ilość towaru była niezgodna z krotnością w danym magazynie konwersja na dokument asygnaty nie była możliwa.
 • cairo.ERP / CENA BAZOWA – wprowadzono nowe uprawnienie KATALOG TOWAROW – cena bazowa, które ogranicza dostęp do edycji ceny bazowej oraz możliwości wskazywania jej jako podstawy do definiowanych w warunkach klientów narzutów.
 • cairo.WMS / INTEGRACJA Z AUTOMATYKĄ – zmodyfikowano sposób definiowania stanowisk docelowych dla gabarytówek. Dotychczas jeśli gabarytówki były również transportowane przenośnikami wysyłane były one na to samo stanowisko co skrzynki. Aktualnie możliwe jest wskazanie odrębnych stanowisk docelowych dla skrzynek i gabarytówek dla każdej trasy.
 • cairo.WMS / ROZLICZANIE OPAKOWAŃ – zmodyfikowano sposób określania ilości użytych opakowań w procesie pakowania towaru. Dotychczas po wskazaniu opakowania konieczne było podanie ich użytej ilości. Obecnie każdy skan opakowania oznacza użycie jednej sztuki opakowania.
 • cairo.ERP / CENNIKI KLIENTÓW – wprowadzono zmianę w informacji zapisywanej w polu STAN w przypadku towarów niedostępnych. Aktualnie będzie to 0 zamiast dotychczasowego „-„.
 • cairo.ERP / AKTUALIZACJA CEN NA PODSTAWIE CENNIKA – wprowadzono możliwość kilkukrotnej definicji i wykonania procedury aktualizacji cen towarów na podstawie danych z cenników dostawców.
 • cairo.WMS / WYDAWANIE WG OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH – wprowadzono nową możliwość wyodrębnienia w procesie zbierania towarów ilości w opakowaniach zbiorczych / ilości pełnokartonowych. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja procesu zbierania i pakowania towarów poprzez ograniczenie ilości towarów, które wymagają przepakowania. Szczegółowych informacji możecie Państwa zasięgnąć u naszych konsultantów.
 • cairo.WMS / PRIORYTETY WYDAŃ – dodano możliwość określenia sektora jako priorytetowego, dzięki czemu towary składowane w wielu lokalizacjach w pierwszej kolejności będą dysponowane z sektorów oznaczonych nową cechą.
 • cairo.ERP / CENNIKI KLIENTÓW – do pól dostępnych do użycia w cennikach klientów (KATALOG TOWARÓW – RIGHT – GENERUJ CENNIK) dodano JEDNOSTKA MIARY oraz AUTO ZAM. W PACZKACH.
 • cairo.WMS / PÓŁKI NADWYŻKOWE – wprowadzono do systemu nowy typ półek – nadwyżkowe. Towary składowane na nich nie będą dostępne do sprzedaży, co umożliwia ich składowanie w lokalizacjach, które wymagają dłuższego lub nieregularnego dostępu.
 • cairo.ERP / EDYCJA CEN NA ASYGNATACH – dodano nowe uprawnienie DOKUMENTY HANDLOWE > ( DD ) ASYGNATA > korekta cen tylko w górę na drukowanych/wydanych asygnatach, które umożliwia ograniczoną edycję cen na asygnatach. Dotychczas nadanie uprawnienia do edycji umożliwiało dowolną korektę cen.
 • cairo.ERP / IMPORT WARUNKÓW NA GRUPY TOWAROWE – do pól dostępnych do importu dodano TABELĘ KURSÓW.
 • cairo.ERP / CENNIKI DOSTAWCÓW – dodano możliwość importu cennika firmy POLCAR z formatu XML.
 • cairo.ERP / WZORCE WARUNKÓW HANDLOWYCH – zablokowano możliwość edycji danych klientów zdefiniowanych jako wzorce warunków handlowych dla operatorów bez uprawnienia KATALOG KONTRAHENTÓW -> zarządzanie wzorcami warunków handlowych.

 

Przewiń do góry