cairo.ERP FALCON5/WMS - nowa wersja stabilna 5.613.13200 - CAIRO-soft sp. z o.o.

cairo.ERP FALCON5/WMS – nowa wersja stabilna 5.613.13200

cairo.ERP FALCON5/WMS - nowa wersja stabilna 5.613.13200
Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5/WMS – 5.613.13200
Nowa wersja
cairo.ERP
FALCON5/WMS

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5/WMS – 5.613.13200

Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).

 • cairo.ERP  / KONTROLA ZWROTÓW – wprowadzono nowy parametr (PARAMETRY > DOKUMENTY HANDLOWE > KONTROLA ZWROTÓW – Usuwanie pozycji z wydanej DD) określający czy towary oznaczone jako zablokowane do zwrotu mogą być usuwane z wydanych dokumentów asygnat. – CENNIK – dodano możliwość zaznaczania według stanu ilościowego
 • cairo.ERP  / CENNIKI DOSTAWCÓW – w przeglądzie cennika dostawcy dodano możliwość zaznaczenia towarów w cenniku wg stanu ilościowego dostawy (MAGAZYN – F3 – CTRL+LEFT – ZAZNACZ WEDŁUG – STAN ILOŚCIOWY).
 • cairo.ERP  / CENNIKI KLIENTÓW – w przeglądzie zdefiniowanych w systemie cenników klientów (KATALOG TOWARÓW > RIGHT > GENERUJ CENNIK) wprowadzono możliwość wyszukiwania cenników wg wprowadzonego fragmentu nazwy klienta.
 • cairo.ERP  / BASELINKER – dodano nowe możliwości konfiguracji wysyłki danych do BASELINKER określające rodzaj wysyłanych zdjęć oraz powiązań z pojazdami. Ustawienia dostępne są w ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE > BASELINKER – INTEGRACJA.
 • cairo.ERP  / ZWROTY KLIENTÓW – w przeglądzie towarów zgłoszonych do zwrotu przez klientów dodano możliwość wyszukiwania wg wprowadzonego fragmentu symbolu towaru.
 • cairo.ERP  / CENA BAZOWA 2 – do systemu wprowadzono nową cenę – BAZOWĄ 2 – możliwą do wykorzystania jako podstawę do definiowania narzutów dla klientów.
 • cairo.ERP  / RAPORT SPRZEDAŻY – w raporcie sprzedaży wprowadzono dodatkową kolumnę zawierającą informację dla dokumentów elektronicznych.
 • cairo.ERP  / WEBSERVICE – dodano nowy parametr EDYCJA DANYCH KONTRAHENTA – PROGRAMY ZAMÓWIENIOWE – WS – UNIKALNY NR ZAMÓWIENIA pozwalający na weryfikację unikalności nr zamówienia na tworzonych przez klienta rezerwacjach.
 • cairo.ERP  / PROFILE WYDRUKU – do profili wydruku faktur i asygnat dodano możliwość wydruku informacji o krajach, do których sprzedaż jest blokowana.
 • cairo.ERP  / POTWIERDZANIE DOSTAW – zmodyfikowano mechanizm blokowania sprzedaży w przypadku niepotwierdzenie przez klienta odbioru dostaw. Aktualnie nie wymaga on już potwierdzania anulowanych dokumentów.
 • cairo.ERP  / CENNIKI DOSTAWCÓW – wprowadzono możliwość importu cenników w kodowaniu UTF-16.
 • cairo.ERP  / CENNIKI KLIENTÓW – do pól dostępnych w cennikach klientów dodano możliwość wykorzystania pól grup towarowych.
 • cairo.ERP  / UPRAWNIENIA – wprowadzono nowe uprawnienie określające dostęp do możliwości łączenia rezerwacji.
 • cairo.ERP  / PROFILE WYDRUKU – wprowadzono możliwość dodania do wydruku dokumentu asygnaty nr trackingowych paczek powiązanych z dokumentem. Opcja dostępna jest w parametrach profilu wydruku asygnaty.
 • cairo.ERP  / BLOKADA ZWROTÓW – wprowadzono blokadę możliwości usuwania pozycji z ustawioną blokadą zwrotów z dokumentów DD, WZ, PG.
 • cairo.WMS  / PACZKI – dodano nowe opcjonalne pola do przeglądu paczek oraz możliwość zaznaczania paczek wg wybranych kryteriów.
 • cairo.WMS  / PÓŁKI – wprowadzono możliwość zmiany typu półki dla listy zaznaczonych półek. Dotychczas taka operacja była możliwa jedynie dla pojedynczej półki.
 • cairo.WMS  / WYDAWANIE TRAS – wprowadzono możliwość zmiany priorytetu dla wszystkich dokumentów wybranej trasy lub zaznaczonych tras.
 • cairo.WMS  / PRZYJĘCIE PALET – w procedurze przyjęcia PALET na terminalu magazynowym dodano przegląd PALET z buforze dostaw z możliwością przyjęcia wybranej palety z tego poziomu.
 • cairo.WMS  / WYDAWANIE WG TRAS – w procedurze wydawania wg tras pokazywane są obecnie jedynie te trasy, na których istnieją jakiekolwiek dokumenty do wydania.
 • cairo.WMS  / OBSŁUGA BRAKÓW – wprowadzono nowe uprawnienie kontrolujące dostęp operatora do procedury zatwierdzania braków stwierdzonych w magazynie.
 • cairo.WMS  / UPRAWNIENIA – przebudowano działanie uprawnień do administracji w cairo.WMS. Dotychczasowe uprawnienie do ADMINISTRACJI zostało zastąpione szeregiem nowych precyzyjniej określających swój zakres, dzięki czemu możliwe jest określenie dostępów do konkretnych funkcji w systemie.
Przewiń do góry