cairo.ERP FALCON5/WMS – nowa wersja stabilna 5.626.13836 - CAIRO-soft sp. z o.o.

cairo.ERP FALCON5/WMS – nowa wersja stabilna 5.626.13836

cairo.ERP FALCON5/WMS – nowa wersja stabilna 5.626.13836
Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5/WMS – 5.626.13836
Nowa wersja
cairo.ERP
FALCON5/WMS

Informujemy, iż udostępniliśmy naszym klientom nową wersję systemu cairo.ERP FALCON5/WMS – 5.626.13836

Zainteresowanych aktualizacją prosimy o kontakt z działem serwisu oprogramowania / HELPDESK (+48 89 533 95 07; helpdesk@cairo.pl).

 • cairo.ERP / PROMOCJE/BONUSY – wprowadzono możliwość sumarycznego wyliczania obrotów kontrahentów powiązanych. Odpowiedzialny za to jest parametr w definicji promocji OBROTY KONTRAHENTA – tylko własne / sumuj kontrahentów powiązanych.
 • cairo.ERP / WYCIĄGI BANKOWE – w przeglądzie pozycji wyciągu bankowego wprowadzono możliwość filtrowania wg skrótu nazwy kontrahenta.
 • cairo.ERP / POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE – wprowadzono integrację z systemem firmy SP EUROPE. Integracja obejmuje możliwość sprawdzania aktualnej ceny i dostępności, zamawiania oraz importowania dokumentów zakupu.
 • cairo.ERP / CMR – wprowadzono modyfikacje w wydruku dokumentu CMR mające na celu poprawę jego czytelności, a także dodano informację o przewoźniku i ewentualnych kolejnych przewoźnikach.
 • cairo.ERP / KOREKTY ZBIORCZE WARTOŚCIOWE – w mechanizmie wystawiania dokumentów zbiorczych wartościowych dodano możliwość wskazania z listy konkretnych dokumentów, które maja być uwzględnione w wyliczeniu wartości korekty. Dotychczas zawsze uwzględniane były wszystkie dokumenty spełniające kryteria.
 • cairo.ERP / LIMIT KREDYTOWY – parametr WARUNKI HANDLOWE > LIMIT KREDYTOWY – KONTROLUJ REZERWACJE określający czy rezerwacje są uwzględniane w kontroli limitu wprowadzono teraz również w danych kontrahenta, dzięki czemu możliwe jest jego różne ustawienia dla różnych kontrahentów. Brak ustawienia oznacza działanie zgodne z parametrem ogólnym (WARUNKI HANDLOWE > LIMIT KREDYTOWY – KONTROLUJ REZERWACJE).
 • cairo.ERP / EKSPORT DOKUMENTÓW – do listy pól dostępnych do eksportu dokumentów dodano PRODUCENT TECDOC i SYMBOL TECDOC.
 • cairo.ERP / UPRAWNIENIA – wprowadzono nowe uprawnienie umożliwiające operatorom edycję cen na dokumentach ale jedynie na wyższą (KOREKTA CEN SPRZEDAŻY TYLKO W GÓRĘ). Pozwala to na jeszcze lepsze dopasowanie uprawnień operatorów do bieżących potrzeb użytkowników.
 • cairo.ERP / EKSPORT DOKUMENTÓW – do listy pól dostępnych do eksportu dokumentów dodano OPIS DO POZYCJI dokumentu.
 • cairo.ERP / BASELINKER – wprowadzono obsługę wysyłki dokumentów sprzedaży do BASELINKER w momencie ich wystawienia. Pozwala to zautomatyzować obsługę sprzedaży tym kanałem. Działanie mechanizmu wymaga ustawienia odpowiednich parametrów w definicji integracji z BASELINKER.
 • cairo.ERP / INTEGRACJA Z INTER-TEAM – w obsłudze zamówień do INTER-TEAM dodano możliwość wskazania, iż w przypadku braku dostępności w oddziale zamówienie powinno być zrealizowane z centrali. Decyduje o tym w definicji połączenia bezpośredniego.
 • cairo.ERP / FAKTURY – dodano parametr PARAMETRY > DOKUMENTY HANDLOWE > ASYGNATA > KONWERSJA ASYGNATY > NUMER ASYGNATY DO POZYCJI FAKTURY, dzięki któremu możliwe jest wymuszenie zapisu przy każdej pozycji faktury sprzedaży nr asygnaty, którą towar został wydany z magazynu.
 • cairo.WMS / PRZYJĘCIE WG REZERWACJI – wprowadzono parametr PRZYJĘCIE WG REZERWACJI TYLKO KOMPLETNE – INFORMUJ. Po jego ustawieniu do informacji o rezerwacjach oczekujących na przyjmowany towar dodatkowo pojawia się informacja o ilości rezerwacji, które mogą być zrealizowane jedynie jako kompletne.
 • cairo.WMS / POCZTA POLSKA – w integracji z Pocztą Polską dodano obsługę wysyłek Pocztex.
 • cairo.WMS / TERMINAL MAGAZYNIERA – dodano dodatkowe pytanie przed wyjściem z systemu z poziomu terminala magazyniera. Ma to zapobiegać przypadkowemu wylogowaniu w trakcie przechodzenia między opcjami w menu.
 • cairo.WMS / OBSŁUGA PACK-TO-LIGHT – zmodyfikowano obsługę pakowania towarów z wykorzystaniem systemu PTL. Aktualnie jeśli towar może spakowany do różnych paczek to wszystkie z nich zostaną wskazane jednocześnie. Zainteresowanych uruchomieniem nowego trybu pakowania zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem.
 • cairo.WMS / WYDAWANIE TOWARU – wprowadzono nowe uprawnienia określające dostęp do opcji WYDAWANIE WG TRAS oraz WYDAWANIE WG SEKCJI. Obecnie jedynie operatorzy z odpowiednim uprawnieniem będą mogli z nich skorzystać.
 • cairo.WMS / INTEGRACJA Z SCHENKER – do systemu wprowadzono integrację z systemem kuriera SCHENKER.
 • cairo.WMS / INTEGRACJA Z ORLEN PACZKA – do systemu wprowadzono integrację z systemem kuriera ORLEN PACZKA.
 • cairo.WMS / INTEGRACJA Z DPD – do integracji z DPD dodano obsługę kwoty pobrania przy odbiorze przesyłki.
 • cairo.WMS / WYDANIE TOWARU – zoptymalizowano sposób przydzielania towarów do wydania, aby zminimalizować konieczność zmiany skrzynek w trakcie zbierania towaru.
 • cairo.WMS / BLOKOWANIE DOKUMENTÓW – dodano możliwość odblokowywania do zbierania dokumentów jedynie w obszarze wybranego sektora. Dotychczas możliwe było jedynie odblokowanie całego dokumentu na pełnym obszarze magazynu. Umożliwia to elastyczniejsze zarządzanie procesem wydania. Zainteresowanych szczegółami rozwiązania zapraszamy do naszego serwisu.
 • cairo.WMS / MAKSYMALNA MASA SKRZYNEK – wprowadzono parametr MAX MASA SKRZYNKI – NIE KONTROLUJ GABARYTÓWEK określający czy kontroli podlegać mają również gabarytówki.
Przewiń do góry