cairo.WMS – nowa jakość Twojego magazynu

cairo.WMS to zaawansowany system zarządzania magazynem, który wprowadzi nową jakość do Twojej firmy.
Zastosowane w nim rozwiązania techniczne, a także możliwość integracji z modułami automatyki magazynowej pozwalają na uzyskanie wysokiej wydajności przy niemal całkowitej eliminacji możliwości wystąpienia pomyłek. Wykorzystanie mobilnych terminali magazynowych pozwala na rezygnację z wydruków papierowych, a dzięki pracy w trybie ONLINE znacząco usprawnia realizowane procesy. Możliwość wielolokalizacyjnego składowania towarów daje możliwość lepszego wykorzystania dostępnej powierzchni magazynowej, a tym samym generowania realnych oszczędności.

cairo.WMS – to niższe koszty i wyższa wydajność Twojego magazynu!

MAGAZYN
 • Praca w trybie ONLINE dzięki zastosowaniu mobilnych terminali magazynowych
 • Możliwość chaotycznego składowania towarów
 • Elastyczność w definiowaniu struktury magazynu
 • Obsługa sektorów samoobsługowych
 • Lepsza dostępność towarów
 • Wyższa wydajność pracowników magazynowych
PROCESY WEWNĘTRZNE
 • Maksymalne uproszczenie obsługi systemu
 • Optymalizacja realizowanych procesów
 • Obsługa wszystkich procesów realizowanych w magazynie
 • Integracja z systemami firm kurierskich
 • Całkowita eliminacja możliwości błędnych wydań
 • Dwukrotna weryfikacja poprawności wydań
 • Inwentaryzacja w trybie ciągłym bez konieczności przerywania sprzedaży
ZARZĄDZANIE
 • Krótki czas szkolenia pracowników
 • Sprawne wdrożenie systemu
 • Szczegółowe analizy i rozliczenia pracowników
 • Możliwość integracji z modułami automatyki magazynowej
 • Obsługa technologii PACK-TO-LIGHT
OFERTA
Back to top